JAČANJE SISTEMA RANOG UPOZORAVANJA

Centar za sigurnosne situdije iz Sarajeva, organizovao je danas u Sanskom Mostu radionicu koja je održana u sklopu implementacije projekta pod nazivom „Pomoć opštinama da unaprijede sistem ranog upozoravanja i podrška oporavku od poplava – SAFE“, koji finansira Evropska unija.

Projekt je fokusiran na područje općina Sanski Most i Oštra Luka, te je s tim u vezi danas u Sanskom Mostu organizovana radionica, na kojoj se govorilo o svim bitnim aspektima koji bi poboljšali uslove rada ciivilne zaštite u pomenutim lokalnim zajednicama, kako bi se u buduće blagovremeno djelovalo u slučaju poplava i drugih prirodnih katastrofa. Poučeni iskustvima od prije tri godine, odnosno katastrofalnim poplavama iz maja 2014. godine, u kojima su posebno bile pogođene općine u slivu rijeke Sane, ovaj događaj iskorišten je kako bi se sagledalo trenutno stanje po pitanju oporavka od poplava i obnove stradale infrastrukture, te su predstavljne buduće projektne aktivnosti kako bi se unaprijedio sistem ranog upozoravnja od prirodnih katastrofa.

Radionici su prisustvovali i načelnici općine Sanski Most i Oštra Luka, Faris Hasanbegović i Dragan Stanar, predstavnici civilne zaštite, te javnih ustanova i preduzeća, kao i predstavnici različitih udruženja uključenih u sistem zaštite i spašavanja. Prema riječima Armina Kržalića, projekt koordinatora, u sklopu ovog projekta, između ostalog, predviđene je nabavka sistema veze za Civilne zaštite Sanskog Mosta i Oštre Luke, zatim sistema zaštite prirodne okoline u vidu instrumenata za mjerenje vodotoka rijeke Sane, te obnova knjižnog fonda u javnim ustanovama koji je uništen u poplavama. Na radionici su predstavljeni i rezultati istraživanja, provedenog od strane Centra za sigurnosne studije, koji su pokazali da su sistemi cviilne zaštite na lokalnom nivou najmanje pripremljeni za sve buduće nepogode koje mogu biti izazvane od strane prirodnog faktora. Takođe, istraživanja pokazuju da bi postojeća situacija na terenu trebala biti obrnuta, odnosno da sistem zaštite i spašavanja treba da počiva na lokalnom nivou, te je upravo krajnji cilj ovog projekta usavršiti i unaprijediti sistem ranog upozoravanja na lokalnom nivou, kako bi se na vrijeme djelovalo po pitanju poplava i drugih prirodnih katastrofa.

JAČANJE SISTEMA RANOG UPOZORAVANJA

| Vijesti |