JAČANJE SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

JAČANJE SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA


Srijeda, 20 Septembra, 2017

Općinska služba civilne zaštite organizovala je radno-konsultativni sastanak sa predstavnicima Tima za civilno-vojnu podršku Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini.

Na sastanku je razgovarano o uspostavljanju buduće saradnje kao i razvoju i unapređenju sistema zaštite i spašavanja u općini Sanski Most. Obzirom na događaje iz maja 2014. godine, odnosno nezapamćene poplave koje su zadesile općinu Sanski Most, prethodna iskustva govore kako je šire područje sanske općine podložno prirodnim katastrofama, koje mogu prouzrokovati nesagledive posljedice. Zbog toga je neophodno raditi na kontinuiranom jačanju sistema zaštite i spašavanja, kao i osposobljavanju postojećih resursa, kako bi se na vrijeme i na adekvatan način odgovorilo na eventualne krizne situacije.

Tim povodom, Tim za civilno-vojnu podršku Ambasade SAD-a u Bosni i Hercegovini, predstavio je program obuke za reagovanje u kriznim situacijama, koja bi se sprovela u saradnji sa predstavnicima Civilne zaštite, a u koju bi bili uključeni svi učesnici sistema zaštite i spašavanja općine Sanski Most. Obuka bi trajala dva dana, sastojala bi se iz teorijskog i praktičnog dijela, a poseban akcent tokom obuke bio bi na jačanju sistema komunikacije, koji je jedan od presudnih segmenata u sistemu zaštite i spašavanja u uslovima prirodnih nesreća. Na sastanku su prisustvovali, pored predstavnika općinske i kantonalne Civilne zaštite, i ostali učesnici sistema zaštite i spašavanja, a to su članovi Kluba ekstremnih sportova „Kondor“ i Ronilačkog kluba „Vir“.

Sastanku je prisustvovao i načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović, koji je istakao da je lokalna administracija otvorena za svaki vid saradnje sa Ambasadom SAD-a u BiH, a posebno na jačanju sistema zaštite i spašavanja.

JAČANJE SISTEMA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Sanski Most |