JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE


Utorak, 1 Augusta, 2017

U organizaciji Kantonalnog ministarstva obrazovanja, nauke , kulture i sporta, danas je u Sanskom Mostu održana javna rasprava o nacrtu Strategije prema mladima za period 2016. – 2020. godine. Radi se o sveobuhvatnom strateško-planskom dokumentu, koji je pripremljen u cilju regulacije politike prema mladima Unsko-sanskog kantona.

Cilj javne rasprave je bio da se prisutni upoznaju sa nacrtom Strategije za mlade i daju svoje eventualne sugestije, primjedbe i prijedloge, te da se na taj način zajednički izradi dokument koji će se uputiti na dalje usvajanje. Javnu raspravu je vodila Nidžara Rajić, načelnica sektora za srednje i visoko obrazovanje u resornom mininistarstvu, koja je istakla da je cilj donošenja Strategije stvaranje i provođenje politika prema mladim na svim nivoima vlasti USK, kroz višesektorski pristup, uzimajući u obzir potrebe, zahtjeve i interese mladih.

Donošenjem Strategije uspostavljaju se kriteriji u skladu sa evropskim načelima u radu javnih uprava kod provođenja politika prema mladima, utvrđivanje i definisanje mjera i preporuka za rad s mladima i omladinskim aktivnostima, jačanje sudjelovanja i uključivanja mladih u odlučivanje. Unsko-sanski kanton je među prvim kantonima koji je krenuo ka procesu izrade Strategije prema mladima čime je pokazana briga o mladima, ali i zabrinutost trenutnog stanja velike nezaposlenosti, a u posljednjem periodu i sve većeg broja mladih koji napuštaju gradove USK.

JAVNA RASPRAVA O NACRTU STRATEGIJE ZA MLADE

Sanski Most |