JAVNA RASPRAVA O PREDNACRTU PROSTORNOG PLANA 18. MAJA

JAVNA RASPRAVA O PREDNACRTU PROSTORNOG PLANA 18. MAJA


Petak, 13 Maja, 2022

Služba za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno stambene poslove općine Sanski Most, obavijestila je sve zainteresovane građane, pravna i fizička lica,i sve ostale subjekte, da će se 18. maja ove godine, srijeda, održati javna rasprava o Prednacrtu Prostornog plana općine Sanski Most za vremenski period od 20 godina. Javna rasprava održaće se u sali Općinske vijećnice s početkom u 12 sati. Prednacrt plana, odlukom Općinskog vijeća, upućen je u javnu raspravu i javni uvid u trajanju od 30 dana, sve do 29. aprila ove godine. Do tada su građani mogli lično na šalter salu općine, ili putem pošte, dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na prednacrt Prostornog plana, a svi pristigli prijedlozi uzeti su u razmatranje i proslijeđeni nosiocu izrade Plana.  Po okončanju javnog uvida, iz nadležne općinske službe pozvali su građane, ali i širu društvenu zajednicu, da 18. maja učestvuju u javnoj raspravi, kako bi svojim prijedlozima doprinijeli donošenju što kvalitetnijeg Prostornog plana općine Sanski Most. Inače, općina Sanski Most je još 2015. godine pokrenula aktivnosti na izradi Prostornog plana, obzirom da je stari plan istekao, a nosilac izrade je Institut za građevinarstvo IG Banja Luka. Radi o jednom od najvažnijih strateških dokumenata dugoročnog razvoja jedne lokalne zajednice, s rokom važenja od 20 godina. Izrada ovog dokumenta podijeljena je u nekoliko faza, te se očekuje da nakon što prođe formu prednacrta, nacrta i prijedloga, u toku ove godine u konačnoj verziji bude dostavljen Općinskom vijeću na konačno usvajanje.

JAVNA RASPRAVA O PREDNACRTU PROSTORNOG PLANA 18. MAJA

Sanski Most |