JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA USK

JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA USK


Utorak, 19 Aprila, 2022

Javna rasprava o Nacrtu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona, održana je danas u Sanskom Mostu. U skladu sa Zaključkom Kantonalne skupštine od 29.03.2022. godine, prihvaćen je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima Unsko-sanskog kantona, pa u vezi sa navedenim, Ministarstvo za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša USK-a u saradnji sa općinom Sanski Most, ali i ostalim lokalnim zajednicama na kantonu, u obavezi je da provedene javnu rasprava po usvojenom Nacrtu Zakona. U prisustvu predstavnika resornog ministarstva, te općinskih službi, danas je u sali Općinskog vijeća održana javna rasprava za općinu Sanski Most. U narednim danima predviđeno je da se održe javne rasprave u svim općinama i gradovimana kantonu, nakon čega će nadležna komisija na osnovu pristiglih prijedloga i sugestija kreirati okvirni dokument, i novi zakon o komunalnim djelatnostima uputiti kantonalnoj skupštini na usvajanje.

JAVNA RASPRAVA O ZAKONU O KOMUNALNIM DJELATNOSTIMA USK

Sanski Most |