JAVNI POZIV ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH


Srijeda, 5 Oktobra, 2022

U toku je javni poziv za upis u akreditovane programe neformalnog obrazovanja odraslih za zanimanja: uzgajivač i prerađivač ljekovitog bilja, i agroturistički djelatnik. Na Javni poziv mogu se prijaviti nezaposlena lica sa područja Unsko-sanskog kantona do 12. oktobra ove godine, a broj polaznika je ograničen. Program neformalnog obrazovanja odraslih realizuje Lokalno partnerstvo za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu. To je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II”, kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada. Ovaj projekat ima za cilj da kroz lokalna partnerstva za zapošljavanje doprinese poboljšanju zapošljavanja u lokalnim zajednicama i unaprijedi vještine i prilike za zapošljavanje osoba u nepovoljnom položaju na tržištu rada. Nosilac projekta je Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, a jedan od partnera je Biotehnički fakultet u Bihaću, čija uloga je obrazovanje nezaposlenih lica, odnosno osposobljavanje za samozapošljavanje. U okviru tog projekta Biotehnički fakultet je certifikovao kod nadežnog Ministarstva obrazovanja kroz obrazovanje odraslih dva programa i to: uzgajivač i prerađivač ljekovitog bilja, te agroturistički djelatnik. Fakultet je formirao Centar za obuku opremljen sa svim potrebnom opremom i repromaterijalom za obuku. Ovo je jedinstvena prilika nezaposlenim licima, naročito u ruralnim područjima da se osposobe, te nakon toga samostalno započnu vlastiti biznis. Svi polaznici će u okviru ovog Projekta  imati priliku da apliciraju za sredstva za pokretanje startup u ovom segmentu. Prijave se mogu predati lično ili poštom na adresu Obrtničke komore Unsko-sanskog kantona, a ujedno i sve neophodne informacije, kao i tekst javnog poziva, može se pronaći na internet stranici Kantonalne obrtničke komore. Program za odabrane polaznike je besplatan, a nakon uspješne obuke i provjere znanja, polaznicima se izdaje Certifikat o stečenom znanju i vještinama u skladu sa Zakonom o obrazovanju odraslih.

 

 

JAVNI POZIV ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE ODRASLIH

Sanski Most |