JAVNI UVID U PREDNACRT PROSTORNOG PLANA

JAVNI UVID U PREDNACRT PROSTORNOG PLANA


Četvrtak, 14 Aprila, 2022

U toku je proces pripreme i izrade Prostornog plana općine Sanski Most. Tokom ove sedmice za sve mjesne zajednice organizuje se javni uvid, na kojem sva fizička i pravna lica imaju mogućnost da daju svoje primjedbe, prijedloge i mišljenja na predloženi dokument, koji se nalazi u formi prednacrta. Služba za urbanizam, prostorno uređenje, građenje i poslovno-stambene poslove općine Sanski Most, u toku ove sedmice u svim mjesnim zajednicama na području općine, organizuje javni uvid na prednacrt Prostornog plana općine Sanski Most, a danas je u sali Općinskog vijeća održan javni uvid za mjesne zajednice Lijeva i Desna obala, Zdena, Pobriježje i Čaplje. Inače, javni uvid traje sve do 29. aprila ove godine, i do tada građani mogu lično na šalter salu općine, ili putem pošte, dostaviti svoje prijedloge, primjedbe i sugestije na prednacrt Prostornog plana.

Svi pristigli prijedlozi će biti uzeti u razmatranje, te ono što bude imalo smisla i pokazalo znakove opravdanosti, uzet će se u obzir i proslijediti nosiocu izrade Plana. Inače, općina Sanski Most je još 2015. godine pokrenula aktivnosti na izradi Prostornog plana općine, obzirom da je stari plan istekao, a nosilac izrade je Institut za građevinarstvo IG Banja Luka. Imajući u vidu da se radi o jednom od najvažnijih strateških dokumeta dugoročnog razvoja jedne lokalne zajednice, s rokom važenja od 20 godina, iz nadležne općinske službe pozvali su građane, ali i širu društvenu zajednicu, da se u narednom periodu, svojim prijedlozima uključe u njegovu izradu. Izrada ovog dokumenta podijeljena je u nekoliko faza, te se očekuje da nakon što prođe formu prednacrta, nacrta i prijedloga, u toku ove godine u konačnoj verziji bude dostavljen Općinskom vijeću na konačno usvajanje.

JAVNI UVID U PREDNACRT PROSTORNOG PLANA

Sanski Most |