JEDNOGLASNO USVOJEN NACRT BUDŽETA OPĆINE ZA 2021. GODINU

JEDNOGLASNO USVOJEN NACRT BUDŽETA OPĆINE ZA 2021. GODINU


Petak, 9 Oktobra, 2020

Nacrt budžeta Općine Sanski Most za 2021. godinu u iznosu od 20. 846.235 konvertibilnih maraka, i Nacrt odluke o izvršenju općinskog budžeta za isti period, usvojeni su na jučerašnjoj sjednici Općinskog vijeća Sanski Most. Obzirom da je budžet općine jedan od najvažnijih dokumenta kojeg Općinsko vijeće donosi, očekivano, sjednicu je obilježila dugotrajna rasprava u kojoj su vijećnici iznijeli niz prijedloga, sugestija, pohvala i kritika, međutim svi su se na kraju složili da je dobro što se budžet za narednu godinu donosi na vrijeme, i što se radi o veoma ambicioznom dokumentu, tako da je na kraju dobio i jednoglasnu podršku vijećnika. Prema strukturi planiranih prihoda, porezni prihodi kao i u prethodnim proračunima zauzimaju glavno mjesto u budžetu sa 5,9 miliona, međutim znatno su manji nego u ovogodišnjem budžetu, iz razloga što se u narednoj godini očekuje njihov značajan pad zbog trenutne situacije u vezi sa koronavirusom, koja se negativno odražava na prikupljanje javnih prihoda. Neporezni prihodi sa 5,6 miliona zadržali su ovogodišnji nivo, kao i potpore sa viših nivoa koje iznose 2,7 miliona konvertibilnih maraka. Novina je da se nacrtom budžeta za narednu godinu planira i kreditno zaduženje općine, u iznosu od 3 miliona maraka, a pomenuta sredstva bi se iskoristila za izgradnju i sanaciju infrastrukturnih projekata, te za kupovinu CT aparata za potrebe Opće bolnice. Što se tiče rashodovne strane budžeta, najvećim dijelom zadržani su budžetski kodovi iz ove godine kako bi se ispoštovale sve obaveze prema budžetskim korisnicima, a vodilo se računa i o svim planiranim i započetim infrastrukturnim projektima koji će se realizirati u narednoj godini. Posebno se ističe povećanje granta za poljoprivredu, koji iznosi 600. 000 KM, a u budžetu su predviđena sredstva i za prevoz učenika od 50. 000 maraka, kao novi kod u budžetu. Nakon usvajanja, nacrta budžeta za 2021. godinu biće upućen u javnu raspravu u trajanju od 15 dana. U tom vremenskom periodu će građani i ostali zainteresirani subjekti s područja općine Sanski Most, moći dostavljati svoje prijedloge, sugestije i primjedbe nakon čega će se izraditi prijedlog budžeta koji će biti dostavljen Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Predstavnici Općine i Općinskog vijeća pozvali su zainteresirane subjekte, organe mjesnih zajednica i sve građane da učestvuju u javnim raspravama koje će se u narednom periodu održati u svim mjesnim zajednicama na teritoriji općine, i time daju svoj doprinos da budžet Općine za narednu godinu bude što kvalitetniji i bolji.

JEDNOGLASNO USVOJEN NACRT BUDŽETA OPĆINE ZA 2021. GODINU

Sanski Most |