JOŠ JEDNA USPJEŠNA KOLAČIJADA, PRIKUPLJENA POMOĆ ZA ERNESA TALIĆA – BENU

JOŠ JEDNA USPJEŠNA KOLAČIJADA, PRIKUPLJENA POMOĆ ZA ERNESA TALIĆA – BENU


Ponedjeljak, 18 Aprila, 2022

U organizaciji Udruženja žena „Polet“ iz Šehovaca, danas je organizirana humanitarna kolačijada, a sav prihod ostvaren od prodaje kolača biće namjenjen za pomoć teško oboljelom Ernesu Taliću Beni. Ovu humanitarnu akciju pomogle su i članice ostalih udruženja žena koje egzistiraju na području Općine Sanski Most, pa je tako pripremljena značajna količina kolača i ponuđena na prodaju. Interesovanje građana za akciju bilo je znatno, pa je prikupljena značajna novčana pomoć. Ernes Talić Beno već duži period boluje od Kronove bolesti, a u posljednjih nekoliko mjeseci njegovo zdravstveno stanje se značajno pogoršalo te je od tada nepokretan. Prije desetak dana operisan je u Banja Luci i potom smješten u Dom za stara i nemoćna lica. Obzirom na visoke troškove boravka, terapije, lijekova i posebne skrbi za Benu, pojavila se potreba za dodatnim novčanim sredstvima, pa je zbog toga organizovana današnja humanitarna akcija.

JOŠ JEDNA USPJEŠNA KOLAČIJADA, PRIKUPLJENA POMOĆ ZA ERNESA TALIĆA – BENU

Sanski Most |