KAKO MOŽEMO SPRIJEČITI ODLAGANJE OTPADA U PRIRODU

KAKO MOŽEMO SPRIJEČITI ODLAGANJE OTPADA U PRIRODU


Utorak, 16 Februara, 2021

Širom Općine Sanski Most mogu se vidjeti i zabilježiti primjeri ljudske neodgovornosti prema prirodi i okolini u kojoj živimo. Međutim, nije potrebno ići daleko, jer smeća i otpadaka u velikim količinama možemo naći i u samom gradskom središtu. Duž obale rijeke Zdene, nedaleko od njenog ušća u Sanu, zabilježili smo prizor kojim se Sanjani nikako ne mogu pohvaliti. Ovo je još jedan primjer kako je svijest o zaštiti naših rijeka i prirode kod mnogih pojedinaca, nažalost na veoma niskom nivou. Kako stati u kraj ovoj pojavi i šta čini općinska inspekcija po ovome pitanju. O tome smo danas razgovarali s Elvisom Pašićem, šefom lokalne inspekcije. Prije nekoliko dana naša medijska kuća je upozorila na korito rijeke Zdene koje je prepuno smeća i otpadaka. Nažalost, ova mala rijeka postala je kolektor za nečistoću, a krivica je, manje više, na svima nama. Pašić nam je potvrdio kako je inspekcija poslije našeg medijskog izvještavanja poduzela određene mjere. Sanski Most posjeduje izdašnu i bogatu prirodu, rijeke i rječice na kojima bi nam svi pozavidjeli, ali to bogatstvo nedovoljno čuvamo. Kako stati u kraj zagađivačima okoline pitanje je koje se samo po sebi nameće. Možda je rješenje u rigoroznijim kaznama, prijavljivanju neodgovornih sugrađana i izgradnji svijesti da i obični građani trebaju biti inspektori koji će upozoravati i prijavljivati sve slučajeve zagađenja okoliša.

KAKO MOŽEMO SPRIJEČITI ODLAGANJE OTPADA U PRIRODU

Sanski Most |