KAPACITETI DEPONIJE ODAVNO PREZASIĆENI

KAPACITETI DEPONIJE ODAVNO PREZASIĆENI


Ponedjeljak, 18 Januara, 2021

Problem gradske deponije u Sanskom Mostu je višedecenijski, a sadašnja deponija na lokalitetu Magarice, iako privremenog karaktera, i dalje služi svojoj svrsi. Međutim, deponovane količine otpada su tolike da postoji realna opasnost da se na ovome lokalitetu uskoro više neće moći odlagati smeće. Deponijom gazduje Javno komunalno preduzeće „Sana“, dok je ona u stvarnom vlasništvu Općine Sanski Most. Prema riječima tehničkog direktora ove firme, Faruka Alagića, trenutni kapaciteti deponije su prezasićeni, a samo na godišnjem nivou na ovome mjestu se odlaže oko 8100 tona smeća, što je ogromna količina. Pored legalnog dovoza i odlaganja otpada na gradskoj deponiji, problem predstavlja i nelegan dovoz i deponovanje u noćnim satima, kako na samoj deponiji, tako i u njenoj okolini, što predstavlja i ogroman ekološki problem. Priča o deponiji u Sanskom Mostu, koja je na lokalitetu Magarice oformljena prije nekoliko decenija je dugogodišnji problem. Nažalost, svi pokušaji da se ona izmjesti na neku drugu lokaciju ili da se problem s odlaganjem otpada riješi kroz formiranje regionalne deponije, okončani su neuspjehom. Kako riješiti jedan od gorućih problema Općine Sanski Most pitanje je za sve dosadašnje i buduće lokalne vlasti. Možda jedan od načina je prepisati određena iskustva iz razvijenih zemalja gdje je otpad odavno prestao biti ekološko pitanje već je postao iskoristiva sirovina i energent. Međutim, do toga stadijuma pred nama je dug put.

KAPACITETI DEPONIJE ODAVNO PREZASIĆENI

Sanski Most |