KAŽNJENO 27 GRAĐANA ZBOG NEPROPISNOG BACANJA SMEĆA

KAŽNJENO 27 GRAĐANA ZBOG NEPROPISNOG BACANJA SMEĆA


Petak, 14 Februara, 2020

Prošla godina je za Službu za inspekcijske poslove Općine Sanski Most, odnosno komunalne inspektore, protekla u intenzivnom radu na sprečavanju nesavjesnih građana da svoje smeće odlažu u prirodi. Komunalni inspektori zajedno sa uposlenicima JKP “Sana” u stečaju su u protekloj godini obišli 744 domaćinstva na području općine koji nisu imali sklopljen ugovor za odvoz smeća i u tom periodu potpisano je 687 novih ugovora. Ta aktivnost je uveliko doprinijela smanjenu navike građana da otpad bacaju u prirodu. Drugo, ništa manje važno, je da su kupljene mobilne kamere koje su postavljane na mjestima gdje su se formirale nelegalne divlje deponije smeća. Na tim mjestima zahvaljujući postavljenim kamerama, uhvaćeno je, odnosno kažnjeno 27 nesvjesnih građana, koji su potom potpisali ugovore za odvoz smeća. Divlje deponije koje nisu bile pokrivene kamerama inspektori su obilazili i na licu mjesta pokušavali kroz pregled otpada pronaći trag, odnosno dokaz o čijem se otpadu radi, kako bi i na taj način došli do počinioca ovog ružnog djela. Na kraju, treba naglasiti da je sve više savjesnih građana koji sve češće uviđaju da inspekcija sama ne može da se izbori sa ovim problemom i da je njihova pomoć prijeko potrebna. Tako su u protekloj godini registrovane 43 anonimne prijave na broj telefona 037/686-966, gdje su građani saopštavali ili broj automobilskih tablica ili ime i prezime počinioca prekršaja. Po tim prijavama inspektori su izlazili na teren, gdje su počinioce prekršaja sankcionisali. U svim ovim aktivnostima općinskim inspektorima administrativno i profesionalno pomogli su pripadnici PU 3 Sanski Most.

KAŽNJENO 27 GRAĐANA ZBOG NEPROPISNOG BACANJA SMEĆA

Sanski Most |