KIP LOGORAŠA – SIMBOL ZLOČINA I STRADANJA

KIP LOGORAŠA – SIMBOL ZLOČINA I STRADANJA


Četvrtak, 23 Januara, 2020

Kip logoraša, koji je prije desetak godina postavljen u blizini fontane na Trgu ljiljana, postao je vremenom prepoznatljivi simbol koji svjedoči o ne tako davnoj prošlosti, stradanjima i koncentracionim logorima. Kip predstavlja čovjeka čija je glava skrušeno pognuta ka zemlji, sa rukama koje su sklopljene na leđima. Ljudi koji su bili zatočeni u logorima morali su na ovakav način dočekivati svoje čuvare i zlostavljače, a drugačije ponašanje ili odstupanje od pravila strogo se kažnjavalo. Željezni kip logoraša, na Trgu ljiljana u Sanskom Mostu, evocira sjećanje na postojanje logora tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu i stradanje hiljada ljudi u njima. Podsjetimo, najveće zasluge za ovu željeznu statuu pripadaju bivšem logorašu i aktuelnom zamjeniku predsjedavajućeg Općinskog vijeća, Redži Kurbegoviću. Zatočenici koncentracionih logora su tokom agresije, kriomice od svojih stražara, pokušavali iskoristiti zatočeničko vrijeme izradom različitih predmeta te su u te svrhe koristili sve što bi im se našlo pri ruci. Motiv logoraša pognute glave bio je čest, a zahvaljujući sticaju istorijskih okolnosti postao je svjetski simbol logoraša. Kurbegović ističe kako je izrađena od željeza i potom oblijepljena sa 844 pločice koje su zavarene i potom zaštićene od korozije. Simbolika je to činjenice da je Kurbegović u logorima proveo ukupno 422 dana, a broj pločica simbolizuje ukupan broj dana i noći. Željezni kip je potom pronašao svoje mjesto u centru Sanskog Mosta kao trajno sjećanje na stradanja logoraša i vrijeme kada su ljudi hodali pognutih glava. Tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu više od pet hiljada građana nesrpske nacionalnosti iz Sanskog Mosta bilo je zatočeno u logorima, a preko 800 nedužnih građana, Bošnjaka i Hrvata je ubijeno.

KIP LOGORAŠA – SIMBOL ZLOČINA I STRADANJA

Sanski Most |