KIŠA PROUZROKOVALA NAGLI PORAST VODOTOKA

KIŠA PROUZROKOVALA NAGLI PORAST VODOTOKA


Subota, 16 Decembra, 2017

Kiša koja je padala tokom prethodne noći prouzrokovala je nagli porast vodotoka na području općine Sanski Most. Kako su nam potvrdili iz Općinske službe Civilne zaštite, vodostaj rijeke Sane iako je u posljednjih nekoliko sati imao trend rasta, posljednja mjerenja govore da se u narednim satima može očekivati blaga stagnacija, tako da situacija na području našeg grada nije za sada zabrinjavajuća.

Ovome u prilog ide i činjenica da je na području općine Ključ vodostaj Sane u opadanju, tako da se iz ove susjedne općine ne očekuje dolazak većeg plavnog talasa.

Prema istim informacijama, najkritičnija situacija tokom današnjeg dana zabilježena je u Alagića polju, gdje se rijeka Bliha izlila iz korita i ugrožava obližnje kuće u ovom naselju. Međutim, prema posljednjim mjerenjima i vodostaj Bliha je počeo opadatati, tako da se ne očekuje da u većoj mjeri ugrozi stambene objekte.

Iz civilne zaštite su nam potvrdili da su ostali vodotoci i pritoke Sane u porastu, ali da nisu premašili kritičnu tačku rasta koja bi ugrozila okolna naselja i objekte. Obzirom na prestanak padavina, do kraja dana može se očekivati smirivanje situacije. Inače, trenutni vodostaj Sane stagnira i iznosi oko 330 centimetara, a kritična tačka je 380 centimetara.

KIŠA PROUZROKOVALA NAGLI PORAST VODOTOKA

Sanski Most |