„KLUB MLADIH“ ORGANIZOVAO PRIREDBU U MALOM PARKU

„KLUB MLADIH“ ORGANIZOVAO PRIREDBU U MALOM PARKU


Ponedjeljak, 14 Juna, 2021

Učenici svih sanskih osnovnih škola, koji su uključeni u rad nedavno osnovanog „Kluba mladih“, danas su u malom gradskom parku prezentirali svoj rad i dosadašnje aktivnosti koje su realizovane u okviru ovog zanimljivog projekta. Klub mladih koji odnedavno djeluje u našem gradu, osnovan je s ciljem okupljanja omladine školskog uzrasta, koji bi kroz različite aktivnosti imali priliku da afirmišu svoj talenat i svoje ideje pretoče u djela. Klub mladih pokrenut je zahvaljujući projektu pod nazivom Servisno učenje, kojeg od ove školske godine provodi Osnovna škola Peti oktobar, a ovo je bila prilika da članovi Kluba iz svih sanskih osnovnih škola, na svečan i zabavan način predstave dosadašnje aktivnosti. Za današnju priredbu, koja je održana u ispunjenom prostoru malog parka pored rijeke Zdene, učenici su se opredijelili da tematski obrade dvije cjeline, a one su vezane za muziku i ekologiju. Ovom prilikom, premijerno je od strane orkestra kojeg čine učenici, izvedena i pjesma pod nazivom „Bori se olovkom, bori se papirom“, koju je napisao profesor muzičke kulture Edin Gradinčić.

Uslijedili su muzički nastupi i ostalih učenika, koji su na različitim instrumentima izveli nekoliko muzičkih tačaka, koje su pripremane za ovu priliku zajedno sa nastavnicima. Bitno je naglasiti da su u sklopu ovog projekta učenici u proteklom periodu posjetili nekoliko sanskih firmi s ciljem upoznavanja sa njihovim radom i razvijanja svijesti kod građana da kupuju domaće proizvode, a pored toga učenici su u prostoru parka zasadili cvijeće i postavili eko poruke. Upućen je poziv i svim ostalima da se uključe u rad Kluba mladih, te da zajedno rade na afirmaciji pozitivnih društvenih vrijednosti u budućem periodu. Doprinos u formiranju Kluba mladih dala je nevladina organizacija Centar za izgradnju mira, i načelnik Općine Sanski Most Faris Hasanbegović.

„KLUB MLADIH“ ORGANIZOVAO PRIREDBU U MALOM PARKU

Sanski Most |