KLUBOVI I SPORTSKA UDRUŽENJA OBAVEZNI ODRŽATI GODIŠNJE SKUPŠTINE

KLUBOVI I SPORTSKA UDRUŽENJA OBAVEZNI ODRŽATI GODIŠNJE SKUPŠTINE


Četvrtak, 17 Marta, 2022

Na nedavno održanoj sjednici Upravnog odbora Sportskog saveza Sanski Most sa predstavnicimaa svih registrovanih klubova na području sanske općine, na kojoj se razgovaralo o trenutnom stanju sporta i sportske infrastrukture, istaknuto je da svi članovi Saveza do kraja marta moraju održati redovne godišnje skupštine i opravdati svoja utrošena sredstva. Kako je pojasnio sekretar Općinskog sportskog saveza Enes Eminić, u skladu sa Pravilnikom o finansiranju Sportskog saveza općine Sanski Most, a koji je usklađen sa kantonalnim pravilnikom, svaki klub i sportsko udruženje treba održati redovnu godišnju skupštinu na kojoj će se usvojiti izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem, zatim usvojiti plan rada sa finansijskim planom za narednu godinu, usvojiti izvještaj nadzornog odbora i završni račun kluba. Svu tu dokumentaciju dostaviti u Sportski savez, te do tada opravdati sredstva dobivena od Sportskog saveza. Eminić ističe da oni klubovi koji to ne urade do kraja marta odlukom Upravnog odbora Sportskog saveza prestaju se finansirati dok to ne urade. Sportski savez općine broji 39 članova i prema riječima Eminića većina njih je održala Skupštine, a ovih dana dosta je klubova najavilo i svoja skupštinska zasjedanja. Materijale sa održanih Skupština treba lično dostaviti u kancelariju saveza na adresi Bulevar 7. Korpusa, Lamela  D. Radno vrijeme je od 07 do 15:30 sati, a sve dodatne informacije se mogu dobiti putem telefona  037/681-189.

KLUBOVI I SPORTSKA UDRUŽENJA OBAVEZNI ODRŽATI GODIŠNJE SKUPŠTINE

Sanski Most |