KOLIČINE SMEĆA TOKOM LJETA VEĆE ZA TRIDESET POSTO

Ljetni period je vrijeme kada se u Sanskom Mostu značajno povećava broj stanovnika, a samim tim rastu i količine smeća koje se odlaže. U JKP „Sana“ ističu kako, i pored brojnih poteškoća, uspjevaju izaći na kraj s ovim problemom.Prema riječima tehničkog direktora u ovom preduzeću, Faruka Alagića, količine smeća koje se prikupljaju i odvoze na gradsku deponiju tokom ljeta veće su za trideset posto u odnosu na preostali dio godine. U ovom preduzeću raspolažu sa dva specijalizirana vozila i jednim kamionom kojim se vrše ove usluge. I pored napora sanskih komunalaca, tokom ljeta se u skoro svim dijelovima gradskog područja mogu vodjeti kontejneri prepuni smeća, pa čak i male deponije koje se formiraju pored njih. Alagić kaže kako bi se ovaj problem mogao riješiti povećanje broja kontejnera na nekim od kritičnih mjesta. I pored višemjesečne propagadne akcije koju su su proveli sanski komunalci kako bi ukazali na potrebu povećanja broja ugovora o odvozu smeća, rezultati su veoma mršavi. U proteklom periodu sklopljeno je tek nešto više od tri stotine ugovora i procjenjuje se da je to svega deset posto u odnosu na broj građana koji odbijaju sklopiti komunalne ugovore iako je to njihova zakonska obaveza. Kako bi se povećao broj korisnika usluga odvoza smeća kroz zaključenje novih ugovora potreban je efikasniji rad inspekcijskih službi i provođenje restriktivnih mjera prema onima koji izbjegavaju ovu zakonsku obavezu, smatraju u JKP „Sana“. Alagić ističe da bi se sklapanjem novih ugovora stvorile pretpostavke za dodatno zapošljavanje i bolje poslovanje JKP „Sana“. I pored toga što se nalazi u stečaju, ovo preduzeće u poslednjih nekoliko godina postiže veoma dobre rezultate u svom poslovanju.

KOLIČINE SMEĆA TOKOM LJETA VEĆE ZA TRIDESET POSTO

| Vijesti |