KOMISIJA ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA POČELA S RADOM

KOMISIJA ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA POČELA S RADOM


Srijeda, 8 Novembra, 2017

Općinsko vijeće u Sanskom Mostu imenovalo je prije dva mjeseca Komisiju za imenovanje ulica i trgova koja je, u međuvremenu, održala nekoliko sastanaka. Zadatak ove komisije je davanje naziva i imena naseljima, ulicama i trgovima na području naše općine.

Zanimljivo je kako je prije devet godina Općinsko vijeće donijelo odluku o nazivima i imenima naseljenih mjesta, ulica i trgova, ali ta odluka, iz više razloga, nikada nije zaživjela u praksi. Drugim riječima, odluka je ostala samo slovo na papiru, a njena realizacija na terenu nikada nije ostvarena. Tako danas imamo situaciju da u zvaničnim dokumentima ili recimo na virtuelnim mapama internet servisa ulice i trgovi nose jedna imena, dok se u praktičnom životu koristedruga i radi se mahom o starim nazivima.

Kako bi se prevazišla ovakva situacija pristupilo se ponovnim aktivnostima određivanja naziva i imena, formirana je komisija koja će kreirati prijedloge, a njih će potom razmatrati građani na javnim raspravama, a odluku će naposlijetku usvajati Općinsko vijeće. Predsjednik pomenute komisije, Senad Kljajić, ističe kako se radi o veoma zahtjevnom poslu te da se komisija rukovodi prema posebno utvrđenim kriterijumima. Profesor istorije u penziji, Velid Selman, inače zamjenik predsjednika pomenute komisije, također se slaže kako je riječ o složenom i odgovornom poslu o kojem će, kako je istakao, konačni sud dati građani.

Komisija će raditi u narednom periodu, a njen rad će biti transparentan i otvoren, te podložan sudu i ocjeni javnosti. Cilj je da se u konačnici kreira prijedlog koji bi bio javno koristan i općeprihvaćen.

KOMISIJA ZA IMENOVANJE ULICA I TRGOVA POČELA S RADOM

Sanski Most |