KONCERT ZA KRAJ ŠKOLSKE GODINE

KONCERT ZA KRAJ ŠKOLSKE GODINE


Srijeda, 6 Juna, 2018

Učenici niže muzičke škole Sanski Most održali su sinoć tradicionalni godišnji koncert kojim su obilježili kraj još jedne školske godine. Kao i obično, ovom koncertu, koji je održan u kinu Sana, prisustvovao je veliki broj roditelja učenika koji pohađaju ovu muzičku školu, kao i drugi građani.

Niža muzička škola u Sanskom Mostu djeluje već dugi niz godina kao područno odjeljenje Umjetničke škole Bihać, i smještena je u prostorijama Prve sanske škole. Ova obrazovna ustanova do sada je odškolovala nekoliko generacija, i mnogim učenicima poslužila je kao dobra polazna osnova u sticanju znanja iz muzičke naobrazbe. Redovno organizuju muzičke koncerte koji se održavaja dva puta godišnje, a pored toga bilježe i zapažene nastupe na velikom broju kulturnih događaja i manifestacija, a također redovno osvajaju nagrade na brojnim muzičkim takmičenjima. Muzičku naobrazbu im prenose tri profesorice muzike: Alma Karabeg – klavir, Azemira Rajić – flauta i Marica Atlija – harmonika.

Pojedinačnim i grupnim nastupima učenici su još jednom pokazali da među njima ima vrsnih muzičkih talenata. Ova obrazovna ustanova do sada je mnogim učenicima poslužila kao dobra polazna osnova u sticanju znanja iz muzičke naobrazbe, jer veliki broj učenika nastavljao je školovanje u srednjim muzičkim školama i muzičkim akademijama širom zemlje.

Bitno je naglasiti da i dalje iz godine u godinu godine vlada veliki interes u Sanskom Mostu za upis novih učenika, a već od naredne sedmice počinje upis nove generacije mladih muzičara.

KONCERT ZA KRAJ ŠKOLSKE GODINE

Sanski Most |