„KONDOR“ ODRŽAO VJEŽBU TRAGANJA I SPAŠAVANJA

„KONDOR“ ODRŽAO VJEŽBU TRAGANJA I SPAŠAVANJA

Članovi Kluba ekstremnih sportova “Kondor” iz Sanskog Mosta održali su u proteklu nedjelju vježbu kompleksnog tipa kojom prilikom su kombinovali različite tehnike traganja za unesrećenima i njihovog spašavanja. Tokom vježbe, koja se odvijala na lokalitetu ušća rijeke Dabar u Sanu, korištena je i oprema koju je klub dobio ili nabavio, kao i materijalno tehnička sredstva s kojima raspolažu. Prema riječima predsjednika ovog kluba Edina Seferovića, ovom prilikom su demonstrirali različite tehnike te pokazali visok stepen obučenosti. Članovi kluba su još jednom pokazali da su spremni u svako doba priskočiti u pomoć i spašavaati ljudske živote i materijalna dobra. Poseban izazov za sve članove kluba bio je aplinistički zadatak i spuštanja sa stijene koja je visoka preko 60 metara. I ova vježba još jednom je pokazala koliko znači jedan dobro uvježbani tim spasilaca. Klub ekstremnih sportova “Kondor” inkorporiran je u lokalni sistem civilne zaštite u ovoj lokalnoj zajednici i danas znčajan broj članova svih uzrasta. Podsjećamo na doprinos članova ovog kluba u spašavanju ljudskih života i materijalnih dobara tokom katastrofalnih poplava koje su prije nešto više od pet godina pogodile Sanski Most. Također, klub je u proteklom periodu realizirao niz raznih projekata koji su imali širi društveni značaj za građane Sanskog Mosta.

„KONDOR“ ODRŽAO VJEŽBU TRAGANJA I SPAŠAVANJA

Sanski Most |