KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA J.P. RADIO TELEVIZIJA “SANA” DOO SANSKI MOST

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA J.P. RADIO TELEVIZIJA “SANA” DOO SANSKI MOST


Utorak, 28 Septembra, 2021

KONKURS ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA J.P. RADIO TELEVIZIJA “SANA” DOO SANSKI MOST

INTERNI AKTI |