KONSTRUKTIVAN SASTANAK PENZIONERA I PREDSTAVNIKA VLASTI

KONSTRUKTIVAN SASTANAK PENZIONERA I PREDSTAVNIKA VLASTI


Četvrtak, 11 Novembra, 2021

Zbog trenutne neusklađenosti zakonske regulative, i nepoštivanja sporazuma između entitetskih zavoda za penziono i invalidsko osiguranje, veći broj penzionera sa područja općina Ključ, Bosanski Petrovac, Sanski Most i Bosanske Krupe, ne mogu ostvariti pravo na penziju u općinama u kojima žive, zbog čega su dovedeni u tešku poziciju, te neravnopravan polažaj u odnosu sa ostalim penzionerima. Kako bi se prevazišla ova situacija, u Ključu je organizovan sastanak sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti svih nivoa iz Unsko-sanskog kantona. U nekad okupiranim općinama Bosanski Petrovac, Sanski Most, dijelu Bosanske Krupe i Ključa, nakon rata, penzioneri nemaju ni onu zagarantovanu minimalnu penziju iako ispunjavaju uslove za istu. Mjesečna primanja im se kreću otprilike oko 150 maraka, zbog, kako je kazano, nepoštivanja sporazuma od strane dva entitetska zavoda, tako da penzioneri gube pravo na minimalnu penziju u Federaciji BiH. Zbog nezadovoljstva i činjenice da je ogroman broj penzionera iz pomenutih općina našeg kantona na rubu egzistencije, u Ključu je održan sastanak penzionera sa premijerom USK, predstavnicima općinskih vlasti, skupštinskim zastupnicima, federalnim poslanicima, te predstavnicima različitih političkih stranaka. Iako penzioneri na problem ukazuju godinama, ostali su oštećeni za isplatu zarađenih penzija i prinuđeni da žive s primanjima ispod minimalnih. Cilj ovog sastanka upravo je vezan za formiranje zaključaka, kao zadnji korak u nastojanju rješenja ovog problema. Predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti iz kantona su se obavezali da će pokrenuti inicijativu za rješavanjem ovog problema.

KONSTRUKTIVAN SASTANAK PENZIONERA I PREDSTAVNIKA VLASTI

Nekategorisano, Sanski Most |