KONTAKT TELEFONSKI BROJEVI

KONTAKT TELEFONSKI BROJEVI


Subota, 14 Marta, 2020

Kontakt telefonski brojevi povodom aktuelne epidemiološke situacije i pojave Corona virusa (COVID-19)

Zavod za javno zdravstvo FBiH – (033/564-630, 033/564-634, 063/774-361, 063/062-073)
Kontakt osoba za informacije o putnicima – 033/564-631
Kanton Sarajevo – (033/623-416, 062/086-282, 062 030 778, 062 030 796, 062 030 728, 033/622-028)
Kanton 10 – 034/200-563, 063/801-299
Unsko-sanski kanton – 037/351-799, 061/957-439
Posavski kanton – 031/714-608, 061/869-861
Tuzlanski kanton – 035/307-705, 061/888-065
Zeničko-dobojski kanton – 032/448-036, 061/455-510, 061/508-125
Bosansko-podrinjski kanton – 038/227-152, 061/379-088
Srednjobosanski kanton – 030/511-394, 061/140-751
Hercegovačko-neretvanski kanton – 036/551-478, 061/713-741, 061/327-281
Zapadno-hercegovački kanton – 039/661-702, 063/356-675, 063/356-675

KONTAKT TELEFONSKI BROJEVI

Sanski Most |