KREATIVNE RADIONICE ZA ŽENE IZ HRUSTOVA

Na području Mjesne zajednice Hrustovo u toku je realizacija projekta „Jačanje uloge žene u zajednici“ čija je ukupna vrijednost 9500 maraka. U sklopu ovog projekta sudjeluju i članice ženske sekcije Sportskog udruženja „Hrustovo“, a prediđeno je održavanje nekoliko radionica.

Pomenute radionice usmjerene su ka poticanju kreativnosti žena u zajednici, a jedan od ciljeva je i njihova edukacija za bavljenje aktivnostima koje im mogu donijeti ekonomsku korist. Ekipa RTV „Sana“ prisustvovala je radionici za izradu suvenira u okviru koje je edukaciju izvodila Maja Savić, vlasnica Hobi Art centra „Bubamara“ iz Banjaluke. Ona je istakla kako je cilj da žene nauče nešto kreativno i probaju plasirati svoje buduće proizvode na tržište. Savićeva je za 12 godina rada razvila pravi hobi art centar i već četiri godine održava kreativne radionice, na kojima podučava razne tehnike ukrašavanja, oslikavanja, restauriranja raznih predmeta.

Inače, u okviru pomenutog projekta, pored organiziranja radionice za izradu suvenira i ukrasa, održaće se i radionica za izradu i tkanje bosanskih ćilima, a predviđena je i edukacija dvije polaznice za poziv njegovateljice za starije osobe. Ovaj projekat finansira UNDP, a finansijski ga podržavaju švedska razvojna organizacija SIDA i američki USAID.

KREATIVNE RADIONICE ZA ŽENE IZ HRUSTOVA

| Vijesti |