KREĆU PROJEKTI U ŠEHOVCIMA


Srijeda, 4 Jula, 2018

Mjesni ogranak SDA Šehovci, bio je domaćin sastanka mještana Šehovaca i predstavnika lokalne vlasti.

Centralna tema ovog sastanka bila je posvećena rekonstrukciji lokalnog puta koji cjelokupnom dužinom od ulaza u Šehovce kod Poljaka do ulaza u Trnovu prolazi trasom kroz kompletno naselje. Načelnik Hasanbegović je prisutne Šehovljane upoznao sa činjenicom da je za ovaj projekat već osigurano 100.000 konvertibilnih maraka i da su sredstva već transferirana na račun općine. „Zasluge za osiguranje ovih sredstava pripadaju predstavnicima Sanskog Mosta na višim nivoima Kamberu i Mahiću“, istakao je načelnik Hasanbegović. Općinski komunalni fond je proteklih dana raspisaotender za radove na dijelu puta koji u najvećoj mjeri pokriva dijelove puta kroz Šehovce sa većom koncentracijom kuća.

Zastupnik u Parlamentu Federacije BiH Asim Kamber je predložio da se sa realizacijom druge faze ne čeka, nego da mještani Šehovaca provedu akciju prikupljanja sredstava kojim bi i oni dali doprinos bržoj realizaciji, a da istovremeno lokalna vlast u Rebalansu budžeta predvidi sredstva za drugu fazu. „Neophodno je da ovaj dio projekta uđe i u izmijenjeni program Komunalnog fonda što bi bile konačne i formalne pretpostavke za njegovu realizaciju“, istakao je Kamber. Jedan od najstarijih mještana Šehovaca, Husein Talić, istakao je kako je ova značajan projekat za ovo sansko selo. „Hvala načelniku Hasanbegoviću i gospodinu Kamberu što su nas posjetili i dogovorili smo da radimo ovaj put s tim da ćemo i mi učestvovati s jednim dijelom novca.

Ovo je za nas veliki projekat, možda najveći od proteklog rata i zahvalio bi se svima koji ćs doprinijeti njegovoj realizaciji“, istakao je Husein Talić. Predsjednik Mjesnog ogranka SDA Šehovci, Elvis Talić, izrazio je zadovoljstvo ishodom sastanka. „Večeras smo imali sastanak oko asfaltiranja puta i posebno bih se zahvalio Kamberu koji je osigurao sredstva s viših nivoa vlasti, a i načelniku Hasanbegoviću koji je također obećao podršku iz budžeta. Mještani su saglasni da projekat ide u cjelosti, skupićemo dio novca, a ostatak će obezbjediti lokalna vlast. Sadašnji put je u vrlo lošem stanju, a ova komunikacija je za nas najznačajnija“, rekao je Talić. Svi su se prisutni na ovom sastanku složili sa prijedlogom, međusobno preuzetim obavezama i dinamikom realizacije ovog važnog infrastrukturnog projekta u Šehovcima. Uz projekat sanacije lokalnog puta, mještani Šehovaca su pred predstavnike lokalne vlasti iznijeli i druge probleme s kojima su oni suočeni.

Prije svih je problem otpadnih i oborinskih voda i zatrpanih kanala, te problem lokalne elektro – mreže koja je u završnoj fazi. U tom smislu je dogovoren pojačan rad komunalne inspekcije i sastanak sa upravom elektrodistribucije od kojih će biti zatražen završetak radova na elektro – mreži u Šehovcima.

KREĆU PROJEKTI U ŠEHOVCIMA

Sanski Most |