KUD „SARAJEVO“ GOSTUJE U SANSKOM MOSTU

KUD „SARAJEVO“ GOSTUJE U SANSKOM MOSTU

Radio-televizija „Sana“ organizuje koncert Kulturno-umjetničkog društva „Sarajevo“ iz njemačkog grada Friedrichshafen. Radi se o kulturno-umjetničkom društvu koje djeluje u ovom njemačkom gradu, i okuplja omladinu sa ovih prostora, a njihov nastup u Sanskom Mostu održaće se 15. juna ove godine u prostoru Kino „Sana“.

Kulturno – umjetničko društvo „Sarajevo“ osnovano je prije godinu dana i u svom članstvu okuplja mlade ljude sa područja BiH, ali i ostalih država, a koji žele da budu dio kulture i da na najbolji način prezentiraju kulturu država iz kojih dolaze. Obzirom da se većinom radi o djeci i omladini koja je rođena u Njemačkoj, cilj društva je njihovo međusobno druženje i upoznavanje sa kulturom i tradicijom ovog podneblja. Već su imali nekoliko nastupa u Njemačkoj i Austriji, a polovinom juna imaće prvi nastup u BiH, odnosno u Sanskom Mostu i Kozarcu, odakle većina članova vode porijeklo. Kako nas je upoznao Prijedorčanin Izet Musić, koreograf u kulturno-umjetničkom društvu, trenutno je aktivno oko 60-ak članova raspoređenih u dvije grupe, i ovakvi koncerti su dobra mogućnost da djeca rođena u dijaspori nauče više o tradiciji i kulturi matične domovine. U narednom periodu planiraju uspostaviti saradnju sa ovdašnjim kulturno-umjetničkim društvima, te gostovati u drugim bh. gradovima. Inače, u njemačkom gradu Fridrihshafenu trenutno živi veliki broj građana bh. porijekla koji su izbjegli u ovu zemlju nakon poslijednjeg rata, a bitno je napomenuti da su ovaj grad i grad Sarajevo dva bratska grada, zbog čega i pomenuto kulturno-umjetničko društvo nosi naziv glavnog garada BiH.

KUD „SARAJEVO“ GOSTUJE U SANSKOM MOSTU

Sanski Most |