LD „SANA“ ORGANIZOVALO STRUČNO PREDAVANJE

LD „SANA“ ORGANIZOVALO STRUČNO PREDAVANJE


Ponedjeljak, 28 Oktobra, 2019

Savez lovačkih organizacija BiH upriličio je edukativno predavanje za rukovodstva lovačkih društava s područja Unsko sanskog kantona. Predavanje je održano u proteklu subotu u prostorijama Lovačkog društva „Sana“. Edukaciji su prisustvovali predsjednici, sekretari i lovovođe, a razgovaralo se o više aktuelnim tema koje su važne za današnje stanje lovstva na ovim prostorima. O ovim temama govorili su eminentni stručnjaci iz ove oblasti, mahom univerzitetski profesori: predsjednik Saveza lovačkih organizacija BiH, Muhamed Hodžić, zatim Dalibor Balijan, Zejnil Berilo i Velid Halilović. Jedna od tema bilo je i planiranje i gazdovanje lovištima. Također, na ovome zanimljivom skupu predavalo se i o lovnoj etici i ponašanju lovaca unutar lovišta, razvijanju svijesti o zaštiti prirode i zaštićenih prirodnih vrsta, metodologiji provođenja prebrojavanja divljači i izrai godišnjih planova gospodarenja. Također, jedna od tema bila je neusklađenost različitih zakonskih propisa i nadležnosti što u praktičnom i svakodnevnom lovu često stvara velike probleme. Gosti predavači su, nakon okončanih predavanja, proveli dan sa sanskim lovcima u lovu koji je organiziran jučer, te su se uvjerili u dobru organizaciju Lovačkog društva „Sana“ koje važi za jedno od najboljih i najorganizovanijih u Bosni i Hercegovini.

LD „SANA“ ORGANIZOVALO STRUČNO PREDAVANJE

Sanski Most |