„LED“ RASVJETA ZA ŠEST MJESNIH ZAJEDNICA

„LED“ RASVJETA ZA ŠEST MJESNIH ZAJEDNICA


Subota, 11 Maja, 2019

”Sanacija javne rasvjete na području općine Sanski Most”, naziv je zajedničkog prijedloga s kojim je šest mjesnih zajednica Općine Sanski Most apliciralo na javni poziv u okviru projekta ˝Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini˝. Šest Mjesnih zajednica sa područja općine Sanski Most, – Lijeva Obala, Zdena, Čaplje, Šehovci, Hrustovo i Donji Kamengrad, od sredine 2016. godine uključeno je u projekat „Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini”. Projekt ima za cilj da potakne veći angažman građana u općinskom odlučivanju, pružanju kvalitetnih komunalnih i socijalnih usluga i u provedbi lokalnih razvojnih inicijativa, a koji su u skladu s prioritetima definisanim na forumima građana Mjesnih zajednica. Na jednom od zadnjih foruma šest mjesnih zajednica, kao prioritetni prijedlog prihvaćen je projekat pod nazivom ”Sanacija javne rasvjete na području općine Sanski Most”, a koji obuhvata zamjenu postojeće dotrajale javne rasvjete sa novom LED rasvjetom, odnosna zamjena i ugradnja 355 novih rasvjetnih tijela. Ukupna vrijednost projekta iznosi 57. 000 maraka, a općina Sanski Most u njegovom sufinansiranju učestvuje sa 70 %. Nakon što je okončana procedura javnog poziva, preostalo je da se izvrši odabir najboljeg ponuđača, nakon čega će se krenuti sa radovima. U proteklom periodu u užem gradskom području koji obuhvata Prijedorsku ulicu, Trg ljiljana, Trg oslobodilaca, i jedan dio Bulevara sedmog korpusa, već je izvršena ugradnja LED rasjvete. Inače, to je i jedan od glavnih ciljeva lokalne vlasti da na svim područjima sanske općine bude izvršena zamjena postojećih rasvjetnih tijela sa novim LED rasvjetnim tijelima, odnosno da se izvrši izgradnja potpuno novih rasvjetnih tijela u onim područjima gdje ih do sada nije bilo. Ralizacijom ovog projekta šest mjesnih zajednica dobiće savremenu i najmoderniju rasvjetu, a bitno je naglasiti da se korištenjem ovakve rasvjete ostvaruju i značajne uštede električne energije.

„LED“ RASVJETA ZA ŠEST MJESNIH ZAJEDNICA

Sanski Most |