MEĐUNARODNI DAN SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa obilježava se svake godine 13. oktobra na osnovu rezolucije Generalne skupštine UN-a iz 2009. godine, a posvećen je borbi za smanjenje rizika od prirodnih katastrofa, jačanju svijesti kod stanovništva o rizicima od katastrofa i očuvanju životne sredine. Jačanjem svijesti o uzrocima i posljedicama prirodnih i drugih nesreća, umanjuje se rizik od njihovog nastanka i pojave većih posljedica za ljude, materijalna dobra i važne prirodne resurse. Općina Sanski Most je jedna od 10 jedinica lokalne samouprave u BiH u kojoj je uspostavljena lokalna platforma za smanjenje rizika od katastrofa, i koja je uključena u zajednički programa Vlade Švicarske i Ujedinjenih nacija (UN) koji nosi naziv „Smanjenje rizika od katastrofa za održivi razvoj u Bosni i Hercegovini”. Ova platforma je institucionalna okosnica Zajedničkog programa Vlade Švicarske i UN-a i djelovat će kao katalizator za provođenje zajedničke vizije smanjenja rizika od katastrofa, procjene rizika, izradu i provedbu lokalnih strategija i akcionih planova za smanjenje rizika od katastrofa. Povodom Međunarodnog dana smanjenja rizika od katastrofa, u UNDP-u su pripremili kampanju putem koje će putem društvenih mreža promovisati značaj zajedničkog rada u ovoj oblasti kroz prizmu COVID-19 naglašavajući komunikaciju i koordinaciju te spremnost institucija da odgovore na katastrofe kroz planove i procedurer. Kampanja ukazuje na važnost sistematičnog pristupa u utvrđivanju, procjeni, prevenciji i odgovoru na katastrofe koji počiva na razumijevanju da su katastrofe posljedica loših razvojnih odluka. Katastrofe se mogu desiti bilo gdje i u bilo kojem trenutku. Važno je biti svjestan i što bolje pripremljen. Pravovremena pripravnost je preduslov za efikasan odgovor koji podrazumijeva zajedničko djelovanje svih sektora društva, medija i cjelokupnog stanovništva.

MEĐUNARODNI DAN SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

| Vijesti |