MEMORANDUM PODRŠKE MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA-POTOČARI

MEMORANDUM PODRŠKE MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA-POTOČARI


Petak, 6 Decembra, 2019

Četrdesetak općina, gradova i kantona danas su u zgradi institucija BiH u Sarajevu s Memorijalnim centrom Srebrenica-Potočari Spomen obilježje i mezarje za žrtve genocida iz 1995. Godine, potpisali Memorandum o razumijevanju s ciljem podrške budućem radu ovog centra. Podršku radu Memorijalnog centra dali su i načelnici iz Unsko-sanskog kantona, među kojima i načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović. Potpisnici ovog dokumenta prepoznali su iskazanu zajedničku namjeru javno-pravnih kolektiviteta u BiH da se, u skladu s raspoloživim finansijskim mogućnostima i prema propisima na nivou institucija BiH, pristupi organiziranoj i sistematskoj podršci radu Memorijalnog centra. Također, potpisnici su se sporazumjeli da, svako u granicama svojih zakonskih ovlaštenja i finansijskih mogućnosti, pruže podršku radu Memorijalnog centra. Finansijsku podršku podrazumijevat će uplatu prethodno odobrenih sredstava direktno na račun Memorijalnog centra s ciljem podrške njegovom daljnjem radu u smislu rekonstrukcije, naučno-istraživačke i muzejske djelatnosti. Memorijalni centar preuzima obavezu da sve potpisnike Memoranduma (donatore) redovno i transparentno izvještava o realizaciji i utrošku sredstava, kao i o programima i projektima na koje su sredstva utrošena.

MEMORANDUM PODRŠKE MEMORIJALNOM CENTRU SREBRENICA-POTOČARI

Sanski Most |