MENSUR SEFEROVIĆ – PREDSJEDNIK OO SDA SANSKI MOST

Sinoć je održana Izborna skupština OO SDA Sanski Most na kojoj su se birali organi ove stranke za mandatni period 2019-2023. Predsjedavajući Izborne skupštine Asim Kamber je članove Skupštine upoznao sa radom i rezultatima u proteklom periodu sa naglaskom da je SDA zadržala poziciju najjače stranke u Sanskom Mostu, što je omogućilo stabilnost i pozitivne pomake.

„Za nepunih pet godina trajanja mandata mi smo održali 27 redovnih sjednica, 3 vanredne sjednice te 16 sjednica u proširenom sastavu što je ukupno 46 sjednica. Radili su i drugi organi stranke, prije svega kadrovska komisija kao i naš klub. Moram reći da smo u okviru mandata održali u dva navrata unutarstranačke izbore i prije svega mislim na konvenciju koja je birala rukovodstvo i na kongres stranke koji je prošle godine završen. Provodili smo lokalne izbore 2016. i opće izbore 2018. godine i imali dobre rezultate. Na lokalnim izborima naš načelnik je pobjedio u situaciji kada u većini općina u kantonu nisu uspjeli pobijediti načelnici SDA. Te godine smo zabilježili rezultat od 47 posto što je ubjedljivo jedan od najboljih rezultata na našem kantonu, ali i šire u BiH. Mislim da s pravom možemo kazati kako je ovo jedan od najstabilnijih mandata u periodu koji je iza nas i moramo istaknuti naše općinske vijećnike koji su dali doprinos toj stabilnosti, kao i rad naše lokalne administracije na čelu s načelnikom Farisom Hasanbegovićem. Dakle, tokom ovog mandata proveli smo u Općinskom vijeću sve zacrtane odluke, napravili ogroman iskorak u budžetu i osigurali finansijsku stabilnost, te napredak u svakom smislu u društvenom i ekonomskom životu ovog grada. Jedna smo od rijetkih općina koja nema nikakva dugovanja ili obaveze i to je nešto s čime se možemo ponositi i kao lokalna vlast i organizacija koja je vodila ovaj grad u proteklom periodu“, istakao je Kamber u svome obraćanju.

Skupštini su se obratila i tri kandidata za predsjednika Općinske organizacije. Zinajda Hadžić je istakla kako je velika čast biti kandidat za predsjednika OO SDA Sanski Most. „Vjerujem da smo jedna velika stranka, da imamo veliki broj kvalitetnih kandidata i da ne bi bilo u redu da taj broj kandidata koji se kandidiraju za mjesto predsjednika bude manji. Vjerujem da ste vi s najboljom namjerom kandidirali ljude za koje vjerujete da će s najvećim uspjehom u ovome periodu voditi SDA i meni je čast što sam jedna od njih. Pored mene imamo još dva kandidata koji su zadovoljili kriterije, ja vam se zahvaljujem na kandidaturi, neću uzimati prostor i biću kvalitetan dio tima. Nastaviću raditi, davati podršku i u organima stranke biti jednako vrijedan član kao i svi vi. Večeras mogu kazati da za mene ne morate glasati jer ste mi povjerenje i mandat već dali na proteklim općim izborima“, istakla je Hadžićeva.

Drugi kandidat, Fazir Vukalić, istakao je u svome obraćanju kako je OO SDA Sanski Most najveća i najsnažnija politička organizacija u gradu na devet rijeka, ali i Unsko sanskom kantonu i državi. „Ovo je stranka koja ne zna za poraz od svoga osnivanja. Analizirajući liste iz mjesnih ogranaka i konsultirajući se s ograncima koji su me predložili, te cijeneći aktuelni trenutak i izbornu godinu u kojoj nam je potrebna snaga, a nju možemo imati samo ako budemo jedinstveni, jer pobjeđujemo ako smo jedinstveni i snažni. Zbog toga vas pozivam da u našem gradu večeras pobjedi SDA. Budimo jedinstveni u odabiru jednog kandidata koji će zajedno s nama sigurno voditi stranku u dalje pobjede. Zbog toga snažno podržimo našeg mladog predsjednika Mensura Seferovića, u jedinstvu je snaga, živjeli!“, istakao je Vukalić obraćajući se delegatima.

Za Predsjednika OO SDA Sanski Most izabran je Mensur Seferović. Izborna skupština je aklamacijom jednoglasno izabrala Seferovića, nakon što su se dva protukandidata  Fazir Vukalić i Zinajda Hadžić povukli iz daljnje izborne procedure.

„Čast i obaveza je obnašati funkciju predsjednika OO SDA Sanski Most, zahvaljujem se svim delegatima na ukazanom povjerenju i pozivam sve svoje kolege da zajednički radimo za dobrobit ovog grada i naše pobjedničke stranke. U narednom periodu ću pokušati da okupim tim ljudi koji će raditi za dobrobit Sanskog Mosta, Unsko sanskog kantona i države Bosne i Hercegovine“, naglasio je Seferović. U daljnjem toku izbornog procesa predsjednik Seferović je članovima Skupštine predložio listu od tri potpredsjednika OO SDA Sanski Most.

Riječ je o Mustafi Avdagiću, Senadu Kljajiću i Zinajdi Hadžić, koji su automatizmom izbora za potpredsjednika ušli u novi saziv Izvršnog odbora.

Tačka dnevnog reda izbora preostalih osam članova Izvršnog odbora provedena je tajnim glasanjem članova Izborne skupštine. Ukupno su za članstvo u najvišem općinskom organu mjesni ogranci kandidirali 24 prijedloga.

Izborna komisija, na čijem je čelu pravnica Edisa Hodžić, odlučila je otvoriti glasačku kutiju i prebrojati glasove pred svim prisutnim članovima Skupštine. U novi saziv Izvršnog odbora SDA Sanskog Mosta su izabrani Mirnes Alagić, Fazir Vukalić, Muharem Šupuk, Faris Hasanbegović, Sanel Mahić, Enes Kurbegović, Ilfad Ičanović i Emina Kljunić. Izborna skupština je na ovoj sjednici izabrala i deset delegata za Kantonalnu skupštinu KO SDA USK-a.

MENSUR SEFEROVIĆ – PREDSJEDNIK OO SDA SANSKI MOST

| Vijesti |