MILE KOKOT PRAVOSNAŽNO OSUĐEN ZA ZLOČINE U SANSKOM MOSTU

MILE KOKOT PRAVOSNAŽNO OSUĐEN ZA ZLOČINE U SANSKOM MOSTU


Ponedjeljak, 21 Marta, 2022

Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) potvrdio je prvostepenu presudu Kantonalnog suda u Bihaću kojom je Mile Kokot proglašen krivim za ratni zločin protiv civilnog stanovništva u Sanskom Mostu i osuđen na dvije godine i pet mjeseci zatvora. U prvostepenoj presudi se navodi da je Kokot za vrijeme oružanog sukoba između Vojske Republike Srpske (VRS) i Armije Republike Bosne i Hercegovine (ARBiH), kao pripadnik VRS-a u Sanskom Mostu, postupao suprotno pravilima međunarodnog prava, kršeći relevantne odredbe Ženevske konvencije o zaštiti civilnih osoba za vrijeme rata, i nečovječno postupao prema civilima, nanoseći im velike patnje i povrede tjelesnog integriteta i zdravlja te pljačkajući njihovu imovinu. Kokot je, prema presudi, 1992. godine u Sanskom Mostu, sa još dva nepoznata naoružana vojnika, došao do kuće Rasima Bačića, u kojoj se, pored Rasima, nalazila njegova supruga i dvoje djece. Kokot je, pod prijetnjom oružja i nazivajući oštećene pogrdnim imenima, zatražio od Vahide Bačić, Rasimove supruge, da preda zlatni nakit vrijednosti oko 15.000 KM, što je ista i učinila. Istovremeno, u drugoj prostoriji nepoznati vojnik je, tražeći novac, teško fizički zlostavljao Rasima, koji je usljed toga u više navrata padao u nesvjesno stanje. Kada mu je Rasim predao novac u iznosu od 10.000 KM, Kokot i drugi nepoznati vojnici su ga, teško pretučenog, izbacili kroz prozor u dvorište njegove kuće. Kantonalni sud u Bihaću je Kokotu izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije godine i pet mjeseci, oštećene uputio na parnicu, te optuženog obavezao da snosi troškove postupka. Kantonalno tužilaštvo je uložilo žalbu zbog odluke o krivičnopravnoj sankciji, kojom je tražio izricanje strožije kazne zatvora, dok je Odbrana optuženog Kokota žalbu podnijela iz svih zakonom predviđenih razloga, predlažući tako da se odluka ukine i predmet vrati na ponovno suđenje ili zakaže pretres pred drugostepenim sudom, te optuženi oslobodi. Vrhovni sud FBiH je obje žalbe odbio i potvrdio prvostepenu sudsku odluku, čime je prvostepena presuda Kantonalnog suda u Bihaću postala pravosnažna.

MILE KOKOT PRAVOSNAŽNO OSUĐEN ZA ZLOČINE U SANSKOM MOSTU

Sanski Most |