MINKU HITNO POTREBNA UGRADNJA VJEŠTAČKOG KUKA

MINKU HITNO POTREBNA UGRADNJA VJEŠTAČKOG KUKA


Ponedjeljak, 7 Maja, 2018

Jasmina Smajlovića Minku (57) iz Sanskog Mosta zadesila je velika životna nesreća nakon što je prije nešto više od godinu dana obolio od artroze kuka, zbog čega je već duže vrijeme nesposoban za fizički rad.

Kaže kako su liječnici procjenili da je u njegovom slučaju neophodna što hitnija operacija i ugradnja vještačkog kuka, a u suprotnom, prognoze su kako će se moći kretati jedino uz pomoć invalidskih kolica. „Radi se o okoštavanju koje ubrzano napreduje i liječnici kažu kako je pet do dvanaest za operaciju. Procjena je kako troškovi operativnog zahvata i ugradnje vještačkog kuka iznose od 7 do 10 hiljada maraka, ali to su za mene nezamislivi novci. Već duže vrijeme krećem se isklučivo uz pomoć štaka, a bolovi u kuku su nekada nepodnošljivi.“, kaže Smajlović. Prema njegovim riječima, najbliže mjesto gdje bi se sve moglo obaviti je Zavod „Dr. Miroslav Zotović“ u Banjaluci, gdje se godišnje obavi preko 1500 sličnih operacija. Ono što komplikuje cijelu situaciju jeste što Smajlović nema uredno zdravstveno osiguranje, te bi se eventualna operacija morala platiti po ekonomskoj cijeni.

Inače, Sanjani ga poznaju kao mirnog sugrađanina, vrijednog i poštenog čovjeka koji je uvijek živio od vlastitog rada. Njegova supruga Mejra je također nezaposlena, a sem toga liječi se od depresije. Supružnici uzdržavaju i 20-godišnjeg sina koji je također bez zaposlenja.“Uvijek sam živio od svojih deset pristiju, ali evo došlo je vrijeme da molim za pomoć dobrih ljudi. Nikad nisam mogao ni zamisliti da bi se to moglo dogoditi.

Primoran sam da na ovakav način molim za pomoć.“, kaže Smajlović. Svi koji žele da pomognu novac mogu uplatiti na žiro račun kod Šparkase banke: 1990446011621949.

MINKU HITNO POTREBNA UGRADNJA VJEŠTAČKOG KUKA

Sanski Most |