MJEŠTANI I DALJE DANONOĆNO STRAŽARE NAD ORIŠLJEM

MJEŠTANI I DALJE DANONOĆNO STRAŽARE NAD ORIŠLJEM


Ponedjeljak, 21 Novembra, 2022

I pored obećanja iz firme „Lager“ da neće na silu poduzimati radnje oko ponovnog aktiviranja površinskog kopa Orišlje, mještani u Gornjem Kamengradu nastavili su sa cjelodnevnim stražama. Mještani kažu kako ne vjeruju u ovakva obećanja, te navode primjer od prije nekoliko dana kada su zaustavili mehanizaciju koja je pod okriljem noći pokušala lokalnim putem doći na lokalitet Orišlja. Obzirom na hladne noći i dane, mještani stražare u prizemlju obližnje kuće te budno paze na razvoj cijele situacije. Kažu da su zabrinuti poslednjim dešavanjima, ali su odlučni u namjerama da ni po koju cijenu ne dozvole ponovno aktiviranje površinskog kopa. U međuvremenu, kada se radi o dozvolama i odobrenjima za eksploataciju uglja na lokalitetu Orišlje, došlo se do nekih novih saznanja, kaže općinski vijećnik Mirso Kaltak. Površinski kop Orišlje je polovinom osamdesetih godina prošlog vijeka, zbog pojave klizišta koja su ugrozila više domaćinstava na ovome prostoru, kao i lokalno mezarje, zatvoren i konzerviran. Dursum Burnić, nekadašnji poslvođa u RMU „Kamengrad“ kaže da se dobro sjeća tog perioda i posljedica klizišta. Zbog geološkog sastava zemljišta, kako kaže, sigurno je da bi se klizište ponovo aktiviralo što bi ugrozilo nekoliko zaseoka u Gornjem Kamengradu koji gravitiraju površinskom kopu. Mještani će straže nastaviti i dalje, jer kažu kako više ne vjeruju ni u čija obećanja, pa ni u to da će ih država zaštititi. Jedina zaštita, kako smatraju, jeste njihovo jedinstvo i odlučnost da sačuvaju vlastita imanja i sve ono što su decenijama mukotrpno sticali.

MJEŠTANI I DALJE DANONOĆNO STRAŽARE NAD ORIŠLJEM

Sanski Most |