MJEŠTANI SANIRAJU POSLJEDICE POPLAVE

MJEŠTANI SANIRAJU POSLJEDICE POPLAVE


Nedjelja, 11 Decembra, 2022

Vodostaji rijeka na području općine Sanski Most nalaze se u konstantnom opadanju, i za razliku od prethodnog dana kada su se pritoke Sane izlile iz svojih vodotoka, u toku današnjeg dana došlo je do postepenog povlačenja rijeka u svoja korita. Najalarmantnija situacija bila je tokom jučerašnjeg dana, posebno na području mjesnih zajednica Husimovci, Zdena, Donji Kamengrad, Stari Majdan, Naprelje i Vrše gdje se vodena bujica izlila iz svoga korita poplavivši okolno zemljište, ali i veći broj stambenih objekata. Dolazilo je do prodiranja vode u kuće, a pojedini mještani svojim kućama mogli su pristupiti samo u čizmama, tako da je u toku je saniranje posljedica poplava.

MJEŠTANI SANIRAJU POSLJEDICE POPLAVE

Sanski Most |