MJEŠTANI TOMINE NA SASTANKU SA NAČELNIKOM

MJEŠTANI TOMINE NA SASTANKU SA NAČELNIKOM


Četvrtak, 27 Decembra, 2018

Načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović danas je održao sastanak sa mještanima Mjesne zajednice Tomina, na kojem je razgovarano o rješavanju trenutnih problema koji opterećavaju normalno funkcionisanje mjesne zajednice, a isto tako dogovarani su i određeni infrastrukturni projekti koji se planiraju realizirati u narednoj godini.

Sastanak koji je održan u kabinetu općinskog načelnika, iniciran je od strane mještana, a namjera je bila upoznati lokalnu vlast sa problemima u radu mjesne zajednice, koja bi uskoro trebala izabrati svoje rukovodne organe, a tokom sastanka je posebno razgovarano o nekoliko značajnih projekta koji bi se u narednom periodu trebali realizirati zajedničkim angažmanom organa mjesne zajednice i općinske administracije, ali i brojne dijaspore. Načelnik Hasanbegović je istakao kako je općina Sanski Most za narednu godinu planirala budžetska sredstva i za potrebe ove mjesne zajednice, te da će općina pružiti podršku infrastrukturnim  projektima koji budu kandidovani od strane mještana.

Na sastanku je razgovarano i o spremnosti dijaspore da aktivno učestvuje u ulaganju u brojne projekte od interesa za ovo mjesto, a koja je i do sada na različite načine podržavala sve aktivnosti koje su u posljednje vrijeme pokrenute u Tomini. Planovi ove mjesne zajednice za naredni period vezani su za sanaciju postojeće putne infrastrukture i završetak izgradnje sistema za odvodnju oborinskih voda, a posebno se izdvaja projekat izgradnje trotoara na dijelu magistralnog puta od središta Tomine do susjednog Vrhpolja, što će u narednom periodu biti prioritetan zadatak koji će se rješavati zajedničkom saradnjom mještana i općine, zaključeno je na današnjem sastanku.

MJEŠTANI TOMINE NA SASTANKU SA NAČELNIKOM

Sanski Most |