MJEŠTANI TOMINE NA SASTANKU SA NAČELNIKOM

Načelnik općine Sanski Most Faris Hasanbegović danas je održao sastanak sa mještanima Mjesne zajednice Tomina, na kojem je razgovarano o rješavanju trenutnih problema koji opterećavaju normalno funkcionisanje mjesne zajednice, a isto tako dogovarani su i određeni infrastrukturni projekti koji se planiraju realizirati u narednoj godini.

Sastanak koji je održan u kabinetu općinskog načelnika, iniciran je od strane mještana, a namjera je bila upoznati lokalnu vlast sa problemima u radu mjesne zajednice, koja bi uskoro trebala izabrati svoje rukovodne organe, a tokom sastanka je posebno razgovarano o nekoliko značajnih projekta koji bi se u narednom periodu trebali realizirati zajedničkim angažmanom organa mjesne zajednice i općinske administracije, ali i brojne dijaspore. Načelnik Hasanbegović je istakao kako je općina Sanski Most za narednu godinu planirala budžetska sredstva i za potrebe ove mjesne zajednice, te da će općina pružiti podršku infrastrukturnim  projektima koji budu kandidovani od strane mještana.

Na sastanku je razgovarano i o spremnosti dijaspore da aktivno učestvuje u ulaganju u brojne projekte od interesa za ovo mjesto, a koja je i do sada na različite načine podržavala sve aktivnosti koje su u posljednje vrijeme pokrenute u Tomini. Planovi ove mjesne zajednice za naredni period vezani su za sanaciju postojeće putne infrastrukture i završetak izgradnje sistema za odvodnju oborinskih voda, a posebno se izdvaja projekat izgradnje trotoara na dijelu magistralnog puta od središta Tomine do susjednog Vrhpolja, što će u narednom periodu biti prioritetan zadatak koji će se rješavati zajedničkom saradnjom mještana i općine, zaključeno je na današnjem sastanku.

MJEŠTANI TOMINE NA SASTANKU SA NAČELNIKOM

| Vijesti |