MLJEKARSKA PROIZVODNJA U PROBLEMU

MLJEKARSKA PROIZVODNJA U PROBLEMU


Utorak, 1 Februara, 2022

Poljoprivredna proizvodnja na području Općine Sanski Most suočava se s velikim poteškoćama, kao što su enormna poskupljenja i negativne vremenske prilike, što se direktno odražava na sektor agrara. Takva situacija je i u oblasti prerade mlijeka. Mljekara „Milksan“ je u prošloj godini proizvela za 20 posto manje mlijeka i mliječnih prerađevina u odnosu na 2020. godinu, a prema riječima Muhameda Kamerića, vlasnika ove firme, tome su najviše doprinijele posljedice pandemije virusa korona, te sušna godina. Ipak, Kamerić kaže da se može biti zadovoljno ostvarenim rezultatima te dodaje kako se ova sanska mljekara orjentisala gotovo isključivo na domaća tržišta. Enormna poskupljenja energenata, stočne hrane i repromaterijala u oblasti poljoprivredne proizvodnje u ovoj godini odraziće se neminovno i na mljekarsku proizvodnju. Također, tu je i opći pad standarda stanovništva te manja kupovna moć. Generalno, poljoprivredna proizvodnja će se u ovoj godini suočiti s velikim poteškoćama, a poljoprivrednici se nadaju većoj podršci države, koa i zaštiti domaće proizvodnje. Proizvodnja mlijeka na području Općine Sanski Most je djelatnost kojom se bavi najveći broj neposrednih poljoprivrednih proizvođača. Nakon Cazina, Sanski Most je na drugom mjestu u Unsko sanskom kantonu kada se radi o ukupnoj količini proizvedenig mlijeka koja na godišnjam nivou iznosi oko 7 miliona litara.

MLJEKARSKA PROIZVODNJA U PROBLEMU

Sanski Most |