MODERNA TEHNOLOGIJA U SLUŽBI SPORTA

U Sanskom Mostu je boravio stručni tim s Odsjeka za tjelesnu kulturu Pedagoškog fakulteta iz Bihaća i razlog njihove posjete bio je testiranje fizičkih i morfoloških karakteristika članova mlađih selekcija OKK „Sana“. Prema riječima vođe ovog stručnog tima, dr. Nijaza Skendera, u ovaj projekat su još uključeni i košarkaški klubovi „Željezničar“ i „Bosna XXL“ iz Bihaća, a cilj svega je primjena savemene tehnologije i njen doprinos razvoju sporta. Ovom prilikom pomenuti stručni tim pojedinačno je mjerio morfološke karakteristike svakog sportiste: težinu, visinu isl. uključujući i njihove fizičke predispozicije poput brzine, skoka, snage izbačaja isl. Prema Skenderovim riječima, prednosti ovakvog naučnog pristupa sportu su višestruke i omogućuju pravilno usmjeravanje i planiranje kada je riječ o razvoju, posebno mladih sportista. Ono što treba istaći jeste da je u ispitivanju korištena najsavremenija oprema koju je Pedagoški fakultet u Bihaću nedavno dobio od Turske vojne misije u BiH i čija je vrijednost oko 40 hiljada maraka. Pomenuta oprema pomoću savremene digitalne tehmologije daje izuzetno precizne i korisne informacije.

MODERNA TEHNOLOGIJA U SLUŽBI SPORTA

| Sanski Most |