MOGUĆI MASOVNIJI PROTESTI INVALIDNIH OSOBA

MOGUĆI MASOVNIJI PROTESTI INVALIDNIH OSOBA


Ponedjeljak, 28 Novembra, 2022

Udruženje paraplegičara i oboljelih pod dječije paralize Općine Sanski Most, u povodu Međunarodnog dan invalidnih osoba, koji se obilježava 3. Decembra, upozorilo je na loš socijalni status svojih članova i sve teže uslove života uslijed inflacije i poskupljenja. Predsjednik ovog udruženja, Refik Ibragić, kaže da su krovnom savezu uputili prijedlog da se pokrene inicijativa za uklanjanje zace,entiranog stanja u oblasti kompenzacionih finansijskih prava ove populacije i da se time uklonu nepravda i diskriminacijski odnos prema invalidnim osobama. Također, jedan od zahtjeva je da se ukine prefiks neratni i da se ubuduće koristi samo pojam osoba s invaliditetom, te da se ukune diskrimanacija na osnovu nastanka invaliditeta. Ibragić kaže kako se socijalna primanja pripadnicima ove populacije nisu mijenjala od 2009. Godine, a da su u međuvremenu inflacija i rast cijena i troškova života učinili da se njihov životni standard u značajnoj mjeri pogorša. U slučaju da se ne postigne nikakav efekar, prijedlog ovog sanskog udruženja je da se razmotri i mogućnost organizovanja masovnijiih protesta, a da se istovremeno ide prema sudovima za ljudska prava u BiH i van njenih granica.

 

 

 

MOGUĆI MASOVNIJI PROTESTI INVALIDNIH OSOBA

Sanski Most |