MUZIČKA ŠKOLA IZ SANSKOG MOSTA PRIREDILA PREDNOVOGODIŠNJI KONCERT

MUZIČKA ŠKOLA IZ SANSKOG MOSTA PRIREDILA PREDNOVOGODIŠNJI KONCERT


Utorak, 21 Decembra, 2021

Učenici Osnovne muzičke škole Sanski Most održali su tradicionalni polugodišnji koncert. Koncert je organizovan povodom završetka prvog polugodišta, ali i dolaska novogodišnjih praznika, i bio je prilika da učenici ove obrazovne ustanove pokažu dio svog znanja, kao i vještine koje su stekli tokom dosadašnjeg školovanja u ovoj obrazovnoj ustanovi. Kao i obično, ovom koncertu, koji je održan u ispunjenom prostoru stare gradske vijećnice, prisustvovao je veliki broj roditelja učenika koji pohađaju ovu muzičku školu, kao i drugih građana, ljubitelja muzike i muzičkog stvaralaštva, a pojedinačnim i grupnim nastupima na harmonici, klaviru i flauti, učenici ove škole su još jednom pokazali da među njima ima vrsnih muzičkih talenata. Osnovna muzička škola u Sanskom Mostu djeluje već dugi niz godina kao područno odjeljenje Umjetničke škole Bihać, i do sada je odškolovala nekoliko generacija, a bitno je naglasiti da i dalje iz godine u godinu vlada veliki interes za upisom novih učenika. Inače, ova obrazovna ustanova do sada je mnogim učenicima poslužila kao dobra polazna osnova u sticanju znanja iz muzičke naobrazbe, jer veliki broj učenika nastavljao je školovanje u srednjim muzičkim školama i muzičkim akademijama širom zemlje. Učenici muzičke škole redovno održavaju dva godišnja koncerta, na kraju polugodišta i povodom završetka školske godine. Pored toga bilježe i zapažene nastupe na velikom broju kulturnih događaja i manifestacija, čime prije svega promovišu kulturu i umjetnost, i obogaćuju kulturno-umjetnički život našeg grada. Bitno je naglasiti i da redovno ostvaruju odlične rezultate i osvajaju brojne muzičke nagrade na većini takmičenja širom države na kojima uzmu učešće.

MUZIČKA ŠKOLA IZ SANSKOG MOSTA PRIREDILA PREDNOVOGODIŠNJI KONCERT

Sanski Most |