MZ GORNJI KAMENGRAD PONOVO ĆE OŽIVJETI MANIFESTACIJU „CVIJETNI MAJ“

U Mjesnoj zajednici Gornji Kamengrad odlučni su u nastojanju da ponovo ožive tradicionalnu manifestaciju „Cvijetni maj“, po kojoj je nekada bio poznat ovaj kraj. U tom cilju započeli su i građevinske radove oko renoviranja igrališta i uređenja lokaliteta zvanog Velika ravan. Zahvaljujući neubičajeno lijepom vremenu za ovo doba godine, ovih dana se odvijaju radovi na mjestu gdje se decenijama održavala zabavna manifestacija „Cvijetni maj“. Njeni počeci datiraju od sedamdesetih godina prošlog vijeka, kada je ovaj lokalitet, za vrijeme prvomajskih praznika, bio lokacija na kojoj su se održavali mnogobrojni sadržaji, počevši od sportskih i zabavnih do muzičkih. Iako je tradicija manifestacije nastavljena i u poslijeratnom periodu, u poslednjih nekoliko godina ona se prestala održavati. Kako prenosi RTV „Sana“, ovih dana pokrenuta je inicijativa da se ona oživi a s riječi se ubrzo prešlo na djela. Želja inicijatora ovog lijepog projekta je da se već za prvomajske praznike ove godine na Velikoj ravni organizuju prigodni sadržaji, a do tada bi trebalo da se okončaju radovi oko čišćenje i uređenja ovog lokaliteta. Ipak, da bi se lijepa zamisao realizirala u praksi, inicijatori očekuju moralnu, ali i finansijsku pomoć svih kojima Cvijetni maj nešto znači.

MZ GORNJI KAMENGRAD PONOVO ĆE OŽIVJETI MANIFESTACIJU „CVIJETNI MAJ“

| Vijesti |