NA PUTU ZA SANSKA BRDA NIKLA DIVLJA DEPONIJA

NA PUTU ZA SANSKA BRDA NIKLA DIVLJA DEPONIJA


Četvrtak, 18 Februara, 2021

Nastavljamo ukazivati na primjere nebrige i uništavanja životnog okoliša od strane neodgovornih pojedinaca. Nažalost, takvih primjera je sve više širom sanske općine. Oko naše kamere danas je snimilo divlju deponiju koja se nalazi u blizini Srednje poljoprivredne škole „Sanus futurum“, odmah pored puta koji vodi na lokalitet Sanskih Brda. Kako smo upoznati, već godinama na ovome mjestu smeće bacaju nesavjesni građani, tako da se vremenom formirala golema deponija na ovome mjestu. Iako se tokom trajanja ekoloških akcija ovo mjesto očisti i smeće ukloni, deponija uvijek iznova nikne, pa se nameće potreba da se ovaj lokalitet zaštiti postavljanjem nadzornih kamera ili na neki drugi način, kako je to urađeno na nekim drugim lokalitetima. Ovom prilikom apelujemo na savjesne i odgovorne građane da bacanje smeća i onečišćenje okoliša prijave inspekciji kako bi takvi pojedinci bili sankcionisani. Također, nameće se i potreba izmjene lokalne legislative koja tretira ovu oblast kako bi se pooštrile sankcije za zagađivače, što je zadatak za predstavnike općinske vlasti.

NA PUTU ZA SANSKA BRDA NIKLA DIVLJA DEPONIJA

Sanski Most |