NA SEDAM LOKACIJA U MOSTARU POSTAVLJENI KONTEJNERI ZA ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD

NA SEDAM LOKACIJA U MOSTARU POSTAVLJENI KONTEJNERI ZA ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD


Utorak, 22 Novembra, 2022

U sklopu kampanje podizanja svijesti o zaštiti okoliša Grad Mostar je na sedam lokacija u Mostaru postavio kontejnere za električni i elektronski otpad.

Kontejneri su postavljeni na sedam lokacija i to: Tekija, Ulica Rude Hrozničeka Rodoč, Mehe Arapa, Splitska ulica, Fra Didaka Buntića, Dubrovačka ulica i Kneza Višeslava.

Kampanja se organizira u okviru projekta financiranog od Vijeća Europe, a implementira kroz preporuke iz Akcijskog plana koje su donese na Skupštini građana.

Jedna od aktivnosti na provedbi projekta je postavljanje kontejnera za električni i elektronski otpad na za to predviđenim javnim površinama u gradu.

Također, u okviru Adventa bit će instalirana dva reciklomata. Riječ je o uređajima u koje se odlaže ambalažni otpad. Postoji mogućnost i sponzoriranog odlaganja, odnosno svatko će dobiti određeni bonus od sponzora ili donirati određeni iznos u dobrotvorne svrhe, priopćeno je iz Grada Mostara.

NA SEDAM LOKACIJA U MOSTARU POSTAVLJENI KONTEJNERI ZA ELEKTRIČNI I ELEKTRONSKI OTPAD

BiH |