NA SNAGU STUPA LJETNI REŽIM SAOBRAĆAJA

NA SNAGU STUPA LJETNI REŽIM SAOBRAĆAJA


Subota, 15 Juna, 2019

Dolaskom ljeta, svake godine na području općine Sanski Most, uvodi se ljetni režim saobraćaja koji stupa na snagu od 15. juna i traje do 01. septembra kalendarske godine. Tako će i večeras, u jednom dijelu Prijedorske ulice kao i preko gradskog mosta, na snagu stupiti zabrana kretanja motornih vozila u periodu od 20 do 01 sat poslije ponoći, a uvodi se pješačka zona, odnosno korzo. U užem gradskom dijelu Sanskog Mosta večeras na snagu stupa ljetni režim odvijanja saobraćaja o čemu upozoravaju i znakovi postavljeni na odgovarajućim mjestima u gradu. Vozače upozoravamo na činjenicu da ljetni režim odvijanja saobraćaja, ograničava kretanje motornih vozila kroz središte grada sve do prvog septembra. Općinsko vijeće Sanski Most je prije nekoliko godina donijelo odluku o takozvanom zimskom i ljetnom režimu saobraćaja.

Ljetni režim podrazumjeva zabranu saobraćaja u užem dijelu grada. Saobraćajni znakovi koji upozoravaju na pomenuto, postavljeni su već na vidnim mjestima. Zabrana saobraćaja sprovodi u Prijedorskoj ulici u periodu od 20 sati do jedan sat poslije pola noći, a odnosi se na relaciju od kružnog toka na Trgu oslobodilaca pa sve do raskrsnice sa Prvomajskom ulicom, odnosno kružnog toka koji se tu nalazi. Pored Prijedorske ulice, zabrane kretanja motornim vozilima odnosi se i na gradski most u istom vremenskom terminu.

NA SNAGU STUPA LJETNI REŽIM SAOBRAĆAJA

Sanski Most |