NA SNAGU STUPA LJETNI REŽIM SAOBRAĆAJA

NA SNAGU STUPA LJETNI REŽIM SAOBRAĆAJA

Dolaskom ljeta, svake godine na području općine Sanski Most, uvodi se ljetni režim saobraćaja koji stupa na snagu od 15. juna i traje do 01. septembra kalendarske godine. Tako večeras u jednom dijelu Prijedorske ulice na snagu stupa zabrana kretanja motornih vozila u periodu od 20 do 01 sat poslije ponoći, a uvodi pješačka zona, odnosno korzo. U užem gradskom dijelu Sanskog Mosta na snagu je stupio ljetni režim odvijanja saobraćaja o čemu upozoravaju i znakovi postavljeni na odgovarajućim mjestima u gradu. Vozače upozoravamo na činjenicu da ljetni režim odvijanja saobraćaja, ograničava kretanje motornih vozila kroz središte grada sve do prvog septembra. Općinsko vijeće Sanski Most je prije nekoliko godina donijelo odluku o takozvanom zimskom i ljetnom režimu saobraćaja. Ljetni režim podrazumjeva zabranu saobraćaja u užem dijelu grada. Saobraćajni znakovi koji upozoravaju na pomenuto, postavljeni su već na vidnim mjestima. Trenutno se zabrana saobraćaja sprovodi u Prijedorskoj ulici u periodu od 20 sati do jedan sat poslije pola noći odnosi na relaciju od kružnog toka na Trgu oslobodilaca pa sve do skretanja za Naselje Sedamnasete viteške brigade i gradske dvorane. Nakon mjeseca ramazana, pomenuta zabrana će biti proširena i na gradski most, kojim će se još uvijek odvijati promet u oba smjera, prije svega zbog potrebe građana  koji za vrijeme ovog mjeseca svakodnevno u večernjim satima obavljaju molitvu u Hamzibegovoj džamiji. Pripadnici policije će u prvih nekoliko dana djelovati preventivno te upozoravati vozače na nove okolnosti u odvijanju saobraćaja, a nakon toga policija će primjenjivati i zakonom propisan restriktivne mjere prema vozačima koji ne budu poštivali zakonske odredbe o odvijanju saobraćaja.

NA SNAGU STUPA LJETNI REŽIM SAOBRAĆAJA

| Sanski Most |