NA SNAGU STUPA LJETNI REŽIM SAOBRAĆAJA

Dolaskom ljeta, svake godine na području općine Sanski Most, uvodi se ljetni režim saobraćaja koji stupa na snagu od 15. juna i traje do 01. septembra kalendarske godine. Tako večeras u jednom dijelu Prijedorske ulice na snagu stupa zabrana kretanja motornih vozila u periodu od 20 do 01 sat poslije ponoći, a uvodi pješačka zona, odnosno korzo. U užem gradskom dijelu Sanskog Mosta na snagu je stupio ljetni režim odvijanja saobraćaja o čemu upozoravaju i znakovi postavljeni na odgovarajućim mjestima u gradu. Vozače upozoravamo na činjenicu da ljetni režim odvijanja saobraćaja, ograničava kretanje motornih vozila kroz središte grada sve do prvog septembra. Općinsko vijeće Sanski Most je prije nekoliko godina donijelo odluku o takozvanom zimskom i ljetnom režimu saobraćaja. Ljetni režim podrazumjeva zabranu saobraćaja u užem dijelu grada. Saobraćajni znakovi koji upozoravaju na pomenuto, postavljeni su već na vidnim mjestima. Trenutno se zabrana saobraćaja sprovodi u Prijedorskoj ulici u periodu od 20 sati do jedan sat poslije pola noći odnosi na relaciju od kružnog toka na Trgu oslobodilaca pa sve do skretanja za Naselje Sedamnasete viteške brigade i gradske dvorane. Nakon mjeseca ramazana, pomenuta zabrana će biti proširena i na gradski most, kojim će se još uvijek odvijati promet u oba smjera, prije svega zbog potrebe građana  koji za vrijeme ovog mjeseca svakodnevno u večernjim satima obavljaju molitvu u Hamzibegovoj džamiji. Pripadnici policije će u prvih nekoliko dana djelovati preventivno te upozoravati vozače na nove okolnosti u odvijanju saobraćaja, a nakon toga policija će primjenjivati i zakonom propisan restriktivne mjere prema vozačima koji ne budu poštivali zakonske odredbe o odvijanju saobraćaja.

NA SNAGU STUPA LJETNI REŽIM SAOBRAĆAJA

| Vijesti |