NA VANREDNOJ SJEDNICI IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA

NA VANREDNOJ SJEDNICI IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA


Utorak, 30 Augusta, 2022

Peta vanredna sjednica Općinskog vijeća Sanski Most, juče je iz trećeg pokušaja konačno i održana. Sjednica je najprije bila zakazana za 15 sati, ali zbog nepostojana kvoruma nije održana, da bi nakon toga, određen novi termin u 19 sati, gdje se pojavio dovoljan broj vijećnika. Epilog svega bio je smjena predsjedavajuće Općinskog vijeća dr. Sande Čekić, i zamjenika Jasmina Mujačića, te imenovanje dr. Nade Elijaš za novu predsjedavajuću, te Sanela Mahića za njenog zamjenika. Podsjećamo, ova sjednica imala je svoju uvertiru krajem prošle sedmice, tačnije u četvrtak 25. augusta, kada je na zahtjev 16 vijećnika zatraženo njeno održavanje. Obzirom da se tada nije odazvao dovoljan broj vijećnika, juče u 15 sati bio je određen novi termin, međutim, ponavlja se ista situacija kao prije nekoliko dana, ne postojanje kvoruma, i nedolazak onih vijećnika koji su zatražili njeno održavanje, te se na sjednici pojavljuje ovoga puta samo 12 vijećnika. Konstatovano je kako nisu ispunjeni uslovi za rad vijeća, tako da sjednica nije počela.

Bitno je naglasiti i da je pred sami početak, stručnoj službi Općinskog vijeća, odnosno predsjedavajućoj, dostavljen novi zahtjev da se održavanje sjednice ponovo pomjeri, sada istog dana za 19 sati, a zahtjev je potpisan od strane 11 vijećnika. Kako je navedeno, bez obzira da li će se udovoljiti njihovom zahtjevu, sjednica će biti zakazana, te će se na njoj izabrati novo rukovodstvo vijeća. Na kraju svega, kako je i najavljeno, u 19 sati u sali Općinskog vijeća pojavljuje se 16 vijećnika, na čiji je zahtjev prvobitno bila i sazvana ova sjednica. Po ovlaštenju prisutnih vijećnika, sjednicom vijeća kao privremeni predsjedavajući rukovodi Mensur Seferović, koji predlaže novi dnevni red, a vijeće usvaja. Novim dnevnim redom predviđeno je razrješenje dosadašnje predsjedavajuće vijeća, i njenog zamjenika, te imenovanje dr. Nade Elijaš za novu predsjedavajuću, te Sanela Mahića za zamjenika. Na sjednici su usvojeni i svi preostali materijali koji su se našli na dnevnom redu, a kojima se stavlja van snage nekoliko akata koji se odnose na Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu. Imenovani su i članovi privremenog Upravnog odbora ove javne ustanove, kao i novi članovi Komisije za izbor i imenovanje, te Komisije za izbor u regulirane organe. Na ovaj način i zvanično je potvrđena nova parlamentarna većina u ovom predstavničkom tijelu, a koju sada čini klub vijećnika SDA, te vijećnici Selvir Korlat (SBB), Amir Islamčević (Narodni pokret) i Mujo Sinanović.

NA VANREDNOJ SJEDNICI IZABRANO NOVO RUKOVODSTVO OPĆINSKOG VIJEĆA

Sanski Most |