NAČELNIK HASANBEGOVIĆ PREDSTAVIO REZULTATE RADA U PROTEKLE ČETIRI GODINE

U prostoru stare vijećnice na Trgu ljiljana, održana je zanimljiva prezentacija, kojom prilikom je načelnik Općine Sanski Most, Faris Hasanbegović, predstavio rezultate svoga rada u proteklom četvorogodišnjem periodu. On je ovom prilikom istakao kako je jedan od najznačajnijih ciljeva u proteklom periodu bio stvaranje slike Sanskog Mosta kao prostora za sigurno ulaganje. U protekle četiri godine, otvorile su se nove firme, koje su uz druge postojeće, omogućile sanskoj općini da postane najveći izvoznik na području Unsko sanskog kantona. Općina Sanski Most je na taj način postala jedna od rijetkih lokalnih zajednica u BiH koje imaju veću pokrivenost uvoza izvozom, a u protekle četiri godine otvoreno je oko 500 novih radnih mjesta. Kroz nekoliko razvojnih projekata Sanski Most, među prvima u BiH, dobija priznanje relevatnih međunarodnih institucija za napredak u stvaranju povoljnog poslovnog ambijenta, istakao je načelnik Hasanbegović. Ovakva politika se odrazila i na finansijsku situaciju, pa je općinski budžet u tom periodu ostvario najveći rast u poslijeratnom periodu i u ovome trenutku je za 2,5 miliona je veći u odnosu na 2016. godinu. Finansijska situacija je u cijelom tom periodu stabilna, sve obaveze prema budžetskim korisnicima se redovno servisiraju, a zaduženost Općine Sanski Most je najmanja u Unsko sanskom kantonu. U protekle četiri godine napravljeni su i značajni pomaci kroz podršku poljoprivrednoj proizvodnji, gdje je realizirano skoro 10 miliona maraka, urađeni su višemilionski projekti u oblastima unaprijeđenja kulture, sporta i rekreacije, a u rekonstrukciju i izgradnju javne infrastrukture uloženo je skoro 15 miliona maraka. Hasanbegović je istakao kako je Sanski Most jedna od lokalnih zajednica koja je na najbolji način reagirala u uslovima pojave pandemije virusa korona, te je u proteklom periodu uložila značajna sredstva u prevenciju i borbu protiv kovida, kao i u saniranje ekonomskim problema koji su nastali uslijed pandemije.

NAČELNIK HASANBEGOVIĆ PREDSTAVIO REZULTATE RADA U PROTEKLE ČETIRI GODINE

| Vijesti |