NAČELNIK ODGOVORIO NA PITANJA SDP-a

NAČELNIK ODGOVORIO NA PITANJA SDP-a

U našu redakciju danas je stiglo reagovanje iz kabineta načelnika Općine Sanski Most, Farisa Hasanbegovića, na otvoreno pismo Općinskog odbora SDP-a koje je potpisao predsjednik ove političke partije Almin Hopovac. U ovom pismu načelniku Hasanbegoviću postavljena su pitanja u vezi s radovima koji se trenutno izvode u koritu rijeke Sane.  Iz SDP-a pitaju kavi se to radovi izvode, ko je izdao odobrenje za ulazak građevinskih mašina u korito Sane, postoje li jasna projektna dokumentacija i dinamički plan radova, ko je investitor i kolika je investicija projekta, kada je raspisan tender za izvođača radova i ko je izvođač, ko je nadzorni organ projekta, zašto Općinsko vijeće i građani Sanskog Mosta nisu informisani o projektu. U nastavku prenosimo odgovore iz kabineta načelnika na postavljena pitanja:

  1. Kakvi se to radovi izvode?

Trenutno je u realizaciji prva faza projekta ”Radovi na sanaciji lokalne infrastrukture na području Općine Sanski Most – Uređenje korita rijeke Sane, dionica 2. i 3., odnosno dionica Karića most – kamenolom Čamberi”. Prva dionica je obuhvatala dio od ušća rijeke Blihe uzvodno do Karića mosta. Prva dionica je koštala 327.010,00 KM a radove je finansirala Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo.

Radovi na drugoj dionici, za koju se i odnose postavljena pitanja, će koštati 598.842,99 KM, a izvodjač radova je Prijedorputevi A.D. Prijedor.

Sve navedene aktivnosti se sprovode kroz program FERP – Projekt hitnog oporavka od poplava koji se finansira iz kredita Svjetske banke, preko Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

  1. Ko je izdao odobrenje za ulazak građevinskih mašina u korito rijeke Sane?

Vodnu dozvolu je izdala nadležna Agencija za vodno područje rijeke Save Sarajevo, obzirom da je rijeka Sana vodotok 1. kategorije, i samim tim svi radovi na koritu Sane su u nadležnosti navedene Agencije.

Gradjevinsku dozvolu, na osnovu Vodne dozvole, izdaje Ministarstvo za prostorno uredjenje, gradjenje i zaštitu okoliša USK. S tim u vezi, svi gradjevinski radovi na koritu Sane su u nadležnosti viših nivoa vlasti, i Općina Sanski Most kao općinski organ uprave ne izdaje nikakva odobrenja za gradjevinske radove na koritu vode 1. kategorije

  1. Ima li jasna projektna dokumentacija i dinamički plan radova?

Da, svi radovi se rade na osnovu projektno-tehničke dokumentacije koju je radila projektantska kuća Higracon d.o.o. Sarajevo. Ukupna vrijednost projektne dokumentacije je oko 15.000,00 KM, a izradu dokumentacije su sufinansriali UNDP i Općina Sanski Most. Ugovor sa izvodjačem je potpisan 19.09.2016., a početak radova je bio prolongiran zbog visokog vodostaja rijeke Sane u proteklom periodu, čime je bio onemogućen ulazak mehanizacije u riječno korito. Prema dinamičkom planu, završetak raova je planiran do kraja septembra 2017.

  1. Ko je investitor projekta i kolika je investicija projekta?

Investitor projekta je Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – PIU šumarstva i poljoprivrede, koji su ujedno i potpisnici ugovora sa izvodjačem, a Općina Sanski Most je preuzela troškove nadzora nad radovima. Ukupna investicija iznosi 598.842,99 KM.

  1. Kada je raspisan tender za izvodjača radova i ko je izvodjač radova?

Tender za izvodjača radova je raspisalo Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva – PIU šumarstva i poljoprivrede, kao investitor projekta, 12.08.2016. Izvodjač radova je Prijedorputevi A.D. Prijedor.

  1. Ko je nadzorni organ?

Nadzorni organ je IG d.o.o. Banja Luka.

  1. Zašto zakonodavna vlast/Općinsko vijeće nije informisano o navedenom projektu?

Općinsko vijeće je blagovremeno obaviješteno o realizaciji ovog projekta i to na dva načina – kroz proceduru donošenja budžeta Općine Sanski Most za 2017. god., te kroz Izvještaj o radu Službe za razvoj, poduzetništvo i resurse Općine Sanski Most za 2016. god. (str. 20. i 21.)

  1. Zašto gradjani općine Sanski Most nisu informisani o navedenom projektu?

Gradjani su takodjer, kao i Općinsko vijeće, blagovremeno informirani o navedenom projektu na način da je 16.08.2016. god. na službenoj web stranici Općine Sanski Most, te na web stranici i redovnom programu Radio Sane objavljen poziv za učešće u javnoj raspravi, koja je trajala do 24.08.2016. god. Poziv za učešće u javnoj raspravi je bio objavljen i na oglasnim pločama Mjesnih zajednica koje su obuhvaćene radovima, a tokom navedene javne rasprave nije bilo prijedloga, komentara i sugestija od strane gradjana, javnih, privrednih i nevladinih organizacija.

NAČELNIK ODGOVORIO NA PITANJA SDP-a

Sanski Most |