NAJAVA 5. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

Sutra će biti održana peta redovna sjednica Općinskog vijeća Sanski Most, za koju je predložen dnevni red od dvadeset tačaka. Kako je utvrđeno dnevnim redom Općinskog vijeća, na sjednici će biti razmatran Rebalans Budžeta Općine Sanski Most za 2021. godinu, kao i izvještaj o realizaciji Budžeta za prethodnu fiskalnu godinu. Na ovoj sjednici predviđeno je da vijećnici razmatraju prijedlog Odluke o usvajanju Izvještaja o radu Općinskog organa uprave za 2020. godinu, izvještaj o utrošku sredstava „Podrška poljoprivredi“ za 2020. godinu i prijedlog Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava „Podrška poljoprivredi po projektima“ za 2021. godinu. Na dnevnom redu naći će se i prijedlog Odluke o utvrđivanju javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem prava služnosti u svrhu legalizacije izgrađenog vodovoda Magarice, prijedlog Odluke o usvajanju Programa izrade digitalnog katastra komunalnih uređaja općine Sanski Most, prijedlog Odluke o utvrđivanju naselja, ulica i trgova na području općine Sanski Most, te prijedlog odluke o usvajanju Plana o utrošku namjenskih sredstava za 2021. godinu. Općinsko vijeće na ovoj sjednici razmatraće nacrt Odluke o izmjenama i dopunama poslovnika o radu Općinskog vijeća, prijedlog Rješenja o imenovanju članova Privremenog upravnog odbora JU Centar za socijalni rad, zatim prijedlog Zaključka o izražavanju interesa za učešće u implementaciji 2. faze Meg projekta, te mišljenje Općinskog vijeća na prijedlog Ministarstva za građenje USK za utvrđivanje javnog interesa za nepotpunu eksproprijaciju nekretnina ustanovljenjem prava služnosti u svrhu izgradnje zračnog dalekovoda i stubne transformatorske stanice Gornji Podovi. Na dnevnom redu nalazi se i Program rada sa finansijskim planom JP RTV Sana, JU Centar za socijalni rad, JU Općinski fond za komunalne djelatnosti i infrastrukturu, JP Gradska dvorana, te informacija o zapremljenom odgovoru na upit Federalnog ministarstva trgovine.

NAJAVA 5. REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA SANSKI MOST

| Vijesti |