NAJAVA ŠESTE REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

NAJAVA ŠESTE REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA


Subota, 10 Jula, 2021

Kolegij Općinskog vijeća Sanski Most utvrdio je dnevni red i termin 6. redovne sjednice Općinskog vijeća. Sjednica će se održati u četvrtak 15. jula, a dnevni red sadrži 17 tačaka. Kako je utvrđeno dnevnim redom Općinskog vijeća, na sjednici će biti razmatran prijedlog Odluke o realizaciji Budžeta općine Sanski Most za prva tri mjeseca ove godine. Na ovoj sjednici predviđeno je da vijećnici razmatraju prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Općinskog vijeća Sanski Most, prijedlog Odluke o gubitku statusa javnog dobra, te prijedlog Odluke o stavljanju van snage Odluke o usvajanju prednacrta izmjena i dopuna Regulacionog plana „Lijeva obala 1“ Sanski Most. Na dnevnom redu naći će se i nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama i tarifi komunalnih taksa, zatim prijedlog Odluke o davanju na upravljanje, korištenje i održavanje područja oko vodopada Blihe Javnom-komunalnom preduzeću „Sana“ Sanski Most u stečaju, te nacrt Odluke o sigurnosti i regulaciji saobraćaja na području općine Sanski Most. Općinsko vijeće na ovoj sjednici razmatraće nacrt Odluke o javnim parkiralištima na području općine Sanski Most, prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenskog i imenovanju novog člana Općinske izborne komisije, kao i Izvještaj o radu Općinske izborne komisije Sanski Most za 2020. godinu. Na dnevnom redu nalazi se i Informacije o stanju turizma na području općine Sanski Most, stanju sigurnosti za 2021. godinu, informacija o Planu rada Ženskog nogometnog kluba „Sana 2014“ za 2021. godinu, te informacija o stanju poljoprivrede na području općine Sanski Most za prošlu godinu.

NAJAVA ŠESTE REDOVNE SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA

Sanski Most |